Borge, Frida Synnøve

Borge, Frida Synnøve (1900-1973)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 139 dager

Gå til bildegalleri

Borge, Frida Synnøve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.10.1900 i Kristiania, Oslo
 • Død 13.07.1973
 • Datter av feierinspektør Paul N. Petersen (1863-1940) og Marie Johanne Sørensen (1867-1957)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1954 - 1957, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1958 - 1961, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1961 - 1965, V.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1918
 • Cand.mag. 1925

Yrke

 • Guvernante 1918-1925
 • Vikariater Ragna Nielsens skole, Bonnevies pikeskole og Oslo Folkeskole 1919-1923
 • Lærer Søndre Modum private middelskole 1925-1926
 • Medarbeider i Borge Kromlærfabrikk 1926-1940
 • Eneinnehaver i Borge Kromlærfabrikk 1940-1957

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haus Formannskap 1945-1947, 1947-1951, 1959-1963
 • Medlem Osterøy Kommunestyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Yrkesskolenemnda, Hordaland 1946-1953
 • Medlem Fylkesskolenemnda for Yrkesskoler 1947-1948
 • Medlem Styret for Voss Husmorvikarskule

Tillitsverv i partier

 • Formann Fylkeslaget Hordaland Venstrekvinner 1959-1964

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Lonevåg husmorlag 1937-1949
 • Gruppeleder Husmorforbundet, Nordhordland 1947-1953
 • Formann Norske Garveres og Lærfabrikanters Landsforening 1956-1961
 • Medlem Arbeidsstyret i Norges Husmorforbund 1957-1958
 • Medlem Representantskapet i det Kongelige Selskap for Norges Vel 1958-1970
 • Medlem Komiteen for fred og mellomfolkelig forståelse (i Norske Kvinners Nasjonalråd), delegert til Det internasjonale Kvinneråds kongress i Teheran 1966
 • Delegert International Council of Tanners
 • Komitéformann Associated Country Women of the World
 • Formann Norges Husmorforbunds Husmorvikarnemnd for Hordaland