Klemsdal, Ole Frithjof

Klemsdal, Ole Frithjof (1923-2008)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Klemsdal, Ole Frithjof har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.07.1923 i Mandal, Vest-Agder
 • Død 18.08.2008
 • Sønn av fabrikkeier Johan Klemsdal (1897-1981) og husmor Borghild Flemming (1895-1975)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Vest-Agder, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 3 for Vest-Agder, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.10.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1940
 • Yrkesskole 1941
 • Handelsskoleeksamen 1944
 • Eksamen ved Oslo tekniske skole 1947

Yrke

 • Konstruktør ved John Deere Tractor Co., USA 1947-1948
 • Driftsingeniør ved Mandals motorfabrik 1948-1951
 • Arbeidsstudieingeniør ved NEBB Oslo 1952-1953
 • Driftsleder ved Mandal Motorfabrikk 1952-1967
 • Disponent ved Mandal Motorfabrikk 1967-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Mandal Formannskap 1953-1955, 1955-1957, 1958-1959
 • Varaordfører Mandal Bystyre 1957-1958
 • Medlem Mandal Bystyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Formann Styret for elektrisitetsverket, Mandal 1956-1959
 • Formann Havnestyret, Mandal 1961-1981
 • Formann Teknisk utvalg, Mandal 1972-1979
 • Medlem Bransjerådet for motorindustrien 1979-1982
 • Medlem Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn 1981-1985

Tillitsverv i partier

 • Formann Mandal Unge Høyre 1949-1950
 • Medlem Styret for Mandal Høyre 1964-1965
 • Medlem Mandal Høyres politiske utvalg 1971-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Motorfabrikkenes landsforening 1965-1966
 • Medlem Styret i Sørlandet krets av Norsk arbeidsgiverforening 1975-1976
 • Formann Styret i Motorfabrikkenes landsforening 1980-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Mandal Sparebank 1962-1970
 • Formann Styret for Mandal Sparebank 1970-1982