Monsen, Fredrik

Monsen, Fredrik (1878-1954)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer) 1945-1949
Ansiennitet:
28 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Monsen, Fredrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.04.1878 i Kristiania, Oslo
 • Død 31.01.1954
 • Sønn av faktor Ludvig Monsen (1854-1942) og Josefine Aurora Mareelie Dehn (1852-1942)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1922 - 1924, A.
 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1925 - 1927, NKP.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1945 - 1949, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  President, Stortinget, 10.12.1945 - 10.01.1949

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Reglementskomiteen, 04.12.1945 - 18.02.1946
  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Reglementskomiteen, 23.02.1949 - 13.12.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forsvarsdepartementet, 28.01.1928 - 15.02.1928
  Statsråd, , 20.03.1935 - 22.12.1939

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hamar seminar 1898
 • Den gymnastiske centralskole 1905

Yrke

 • Vikarierende lærer i Fredrikstad og ved amtsskolen i Vestre Toten 1898-1900
 • Lærer i Stor-Elvdal 1900-1903
 • Lærer ved Hamar folkeskole 1903-1919
 • Redaktør av dagbladet Demokraten 1913-1916
 • Konstituert borgermester i Hamar 1919-1922
 • Lærer ved Hamar folkeskole 1922-1934
 • Skoleinspektør ved Hamar folkeskole 1934-1941

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Styrer ved det norske flyktningkontor Uppsala 1941
 • Sjef for den norske stats revisjonskontor Stockholm 1942-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hamar Bystyre 1907-1910, 1910-1913
 • Medlem Hamar Formannskap 1913-1916, 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1945
 • Ordfører Hamar Bystyre 1916-1919

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1920-1945
 • Varamedlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1946-1948
 • Formann Hedemarkens kommunale kraftselskap

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges landsforbund for idrett
 • Medlem Styret i Norges Skøyteforbund

Litteratur

 • Monsen, Fredrik: Sannheten om militærvesenet, Oslo 1928
 • Monsen, Fredrik: Avvæbning eller militarisme, Oslo 1930
 • Monsen, Fredrik: Småkårsfolkets linje i gjelds- og skattespørsmålet, Oslo 1931
 • Monsen, Fredrik: Militært vanvidd eller civil fornuft. En redegjørelse for det Norske arbeiderpartis forslag om avskaffelse av militærvesenet og opprettelse av et civilt grenseoppsyn, Oslo 1932
 • Monsen, Fredrik: Quislingsaken. En dokumentasjon og redegjørelse, Oslo 1932