Vik, Frithjov Meier

Vik, Frithjov Meier (1902-1986)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Troms 1961-1965
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Vik, Frithjov Meier har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.03.1902 i Kvæfjord, Troms
 • Død 02.01.1986
 • Sønn av gårdbruker Fredrik Johansen Vik (1863-1911) og gårdbruker Maren Johansen (1872-1964)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Troms, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 4 for Troms, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 3 for Troms, 1961 - 1965, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 01.10.1962
  Midlertidig nestformann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 01.10.1962 - 16.12.1962
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 16.12.1962 - 30.09.1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vågan folkehøgskole 1918-1919
 • Troms landbruksskole 1920
 • Jønsberg landbruksskoles motorkurs 1922

Yrke

 • Fisker og notbas 1926-1948
 • Gårdbruker i Kvæfjord 1928-1957
 • Disponent for A/S Kveøy fiske- og fraktrederi 1932-1957
 • Disponent for Troms sildfiskarlags sildkontor 1939-1940
 • Disponent for Kvedfjord Sildolje- og Kraftforfabrikk A/S 1957-1965

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvæfjord Formannskap 1947-1950, 1954-1955
 • Varaordfører Kvæfjord Kommunestyre 1950-1951, 1951-1954

Offentlige verv

 • Formann Skogutvalget, Kvæfjord 1935-1937
 • Medlem Bygningsrådet, Kvæfjord 1948-1950
 • Formann Bygningsrådet, Kvæfjord 1950
 • Medlem Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien 1951-1964
 • Medlem Representantskapet for Den Norske Industribank A/S 1959-1965
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1961-1971

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Kvæfjord Høyre 1932-1934, 1939-1939
 • Formann Kvæfjord Høyre 1934-1939
 • Medlem Høires sentralstyre 1950-1966
 • Medlem Høyres programkomité 1955-1955

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Notfiskarsamskipnadens sildesalgslag 1943-1948
 • Medlem Representantskapet i Norges sildesalgslag 1945-1946
 • Medlem Representantskapet i Norges Bondelag 1946-1951
 • Formann Styret for Feitsildfiskernes salgslag 1948-1957

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Harstad Opland rutebilselskap A/S 1940-1942
 • Formann Styret for Harstad Opland rutebilselskap A/S 1942-1947
 • Medlem Styret for Kvæfjord meieri 1943-1947
 • Formann Direksjonen i Feitsildfiskernes sildoljefabrikk A/S 1943-1958
 • Formann Direksjonen i Kvæfjord sildolje- og kraftfôrfabrikk A/S 1950-1957