Arvola, Frøydis

Arvola, Frøydis (1938-2006)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1977-1981

Gå til bildegalleri

Arvola, Frøydis har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 14.11.1938
  • Død 10.03.2006

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1977 - 1981, SV.