Gundersen, Gunnar

Gundersen, Gunnar (1956-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 21.05.1956 i Åsnes, Hedmark
 • Sønn av skogbruker Tore Syver Gundersen (1928-1979) og ass. oversykepleier/museumsdirektør/distriktsarbeidssjef Anna Sofie Unneberg (1932-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Hedmark, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Næringskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Andre nestleder, Næringskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 17.12.2015
  Nestleder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Innpisker Lagting, Høyre, 01.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Flisa barneskole 1963-1969
 • Åsnes ungdomsskole 1969-1972
 • Åsnes gymnas 1972-1975
 • University of Wisconsin, Madison 1975-1979
 • University of California, Berkeley 1981-1982

Yrke

 • Forskningsass. ved Institutt for skogøkonomi, NLH 1982-1985
 • Selvstendig næringsdrivende fra 1985
 • Rådgiver i Vinger Sparebank 1985-1986
 • Direktør i Vinger Invest as 1986-1987
 • Adm.dir. i Rena Emballasje (Kappa, Rena) 1993-1997
 • Adm.dir. i Åsnes Næringshage 2004-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Åsnes Kommunestyre 1999-2003
 • Varamedlem Åsnes Formannskap 2003-2007

Offentlige verv

 • Leder Gla' i Glåmdal 2002-2005

Tillitsverv i partier

 • Leder Hedmark Høyre 2004-2005
 • Medlem Sentralstyret i Høyre 2004-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Hedmark idrettskrets 1991-2005
 • Leder Styret i Flisa IL 1997-2004

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Losby Bruk 1989
 • Leder Styret for Norskog 1990-1994
 • Medlem Styret for Nortømmer 1999
 • Leder Styret for Skogbrand fra 2000
 • Leder Styret for Åsnes Aktivitetssenter 2001-2006
 • Leder Styret for Glåmdalsvekst fra 2002
 • Leder Styret for TreTorget 2002-2005
 • Medlem Styret for Fritzø Skoger ANS 2005-2010