Moseid, Gabriel Endresen

Moseid, Gabriel Endresen (1882-1961)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1950-1953
Ansiennitet:
32 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Moseid, Gabriel Endresen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.10.1882 i Vennesla, Vest-Agder
 • Død 04.08.1961
 • Sønn av gårdbruker Endre Gundersen Moseid (1844-1909) og Ragnhild Svendsdatter (1860-1886)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder fylke 2. krets, Mandalen, 1919 - 1921, V.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1922 - 1924, B.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1925 - 1927, B.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1928 - 1930, B.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1931 - 1933, B.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1934 - 1936, B.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1937 - 1945, B.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1945 - 1949, B.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1950 - 1953, B.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Reglementskomiteen, 23.02.1949 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Reglementskomiteen, 11.01.1950 - 27.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Varamedlem gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Amtsskole 1899-1900
 • Søgne landbruksskole 1900-1902

Yrke

 • Overtok farsgården Moseid 1909
 • Bokholder og kasserer i Vennesla Sparebank 1915-1921
 • Riksrevisor 1931-1946
 • Riksrevisor 1947-1954

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vennesla Kommunestyre 1910-1913, 1913-1916, 1916-1919
 • Ordfører Vennesla Kommunestyre 1919-1922

Offentlige verv

 • Formann Skolestyret, Vennesla 1908
 • Medlem Skattelovkomiteen av 1929 fra 1929
 • Medlem Styret for Garantikassen for sparebanker 1932-1940
 • Medlem Turisttrafikkomiteen av 1932 fra 1932
 • Medlem Kommunallovkomiteen av 1935 fra 1935
 • Medlem Prestelønningskomiteen av 1937 fra 1937
 • Nestformann Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1946-1948
 • Formann Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1948-1949
 • Medlem Utvalg om beskatning av jordbruk og skogbruk av 1949 fra 1949
 • Medlem Statsselskapskommisjonen av 1953 fra 1953
 • Formann Ligningsnemnda, Vennesla

Tillitsverv i partier

 • Medlem Hovedstyret i Bondepartiet 1922-1947
 • Medlem Arbeidsutvalget i Bondepartiet 1922-1947

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Vennesla skytterlag 1906-1907
 • Formann Vennesla ungdomslag 1907-1908
 • Formann Vennesla ungdomslag 1910-1911
 • Formann Samslakteriet i Kristiansand 1917-1919

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Kreditbanken for Sørlandet fra 1924