Moseid, Gabriel Endresen

Moseid, Gabriel Endresen (1882-1961)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1950-1953
Ansiennitet:
32 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Moseid, Gabriel Endresen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter