Folkvord, Gard

Folkvord, Gard (1969-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2001-2005
Ansiennitet:
3 år, 34 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 10.01.1969 i Voss, Hordaland
 • Sønn av lærer Kjell Folkvord (1948-) og lærer Sissel Marie Nilsen (1949-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 18.12.1996-30.09.1997 for Ranveig Frøiland.
 • Møtte fast som representant 01.10.1997-17.10.1997 for Grete Knudsen.
 • Møtte fast som representant 17.03.2000-30.09.2001 for Grete Knudsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.01.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Odda gymnas 1986-1988
 • Fagutdanning som prosessoperatør i elektrokjemisk industri 1991

Fagbrev

 • Elektrokjemisk fagbrev §20 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Odda Formannskap 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003

Offentlige verv

 • Lekdommer Herredsretten, Hardanger 1995-2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Odda herreds arbeiderparti 1990-1992
 • Medlem Styret for Hordaland AP 1991-1997
 • Gruppenestleder Styret for Odda herreds arbeiderparti 1995-2003
 • Nestleder Odda kjemiske Arbeiderpartilag 1997-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Distriktsekretær Fra Nei til Ja 1994

Andre administrative verv

 • Medlem Kulturstiftelsen Formannshuset i Odda 1995-2003