Halvorsen, Gunn

Halvorsen, Gunn (1945-2004)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1989-1993

Gå til bildegalleri

Halvorsen, Gunn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter