Jamholt, Gro Bratteli

Jamholt, Gro Bratteli (1976-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2009-2013

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 05.10.1976

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 7 for Oslo, 2005 - 2009, A.
  • Vararepresentant nr 8 for Oslo, 2009 - 2013, A.