Apenes, Georg

Apenes, Georg (1940-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Apenes, Georg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.04.1940 i Fredrikstad, Østfold
 • Død 02.10.2016
 • Sønn av sorenskriver Christian Bernt Apenes (1902-1976) og husmor Inger-Johanne Framholdt Johansen (1917-1978)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Østfold, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 4 for Østfold, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  2. varapresident, Lagtinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1980 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Sekretær, Justiskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Justiskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1985
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1959
 • Samfunnsvitenskapelige studier med Fulbright-stipendium ved Franklin and Marshall College, Lancaster, Pennsylvania, USA 1960-1961
 • Befalsskolen for Hærens sanitet 1961-1962
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1969

Yrke

 • Lærervikar Fredrikstad 1960
 • Dommerfullmektig ved Vest-Telemark sorenskrivarembete 1969-1971
 • Advokatbevilling 1971
 • Journalist i Fredriksstad Blad 1971-1972
 • Redaksjonssekretær i Fredriksstad Blad 1972-1977
 • Direktør i Datatilsynet 1989-2010

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 2010

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet 1981-1984
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1985-1987
 • Medlem Etikkutvalget under NAVFs Råd for medisinsk forskning 1985-1993
 • Varamedlem Styret for Nordisk kulturfond 1985-1992
 • Medlem Kringkastingsrådet 1990-1992
 • Medlem Rådet for dyreetikk 1993-1997 (frittstående medlem)
 • Medlem Utvalget som utredet bruk av DNA-analyser i straffesaker 1993
 • Medlem Personregisterlovutvalget 1995-1997
 • Medlem Utvalget som utredet bruk av biologiske prøver i arbeidslivet

Tillitsverv i partier

 • Formann Kviteseid Høgre 1970-1971
 • Medlem Høyres programkomite fra 1983
 • Medlem diverse utredningsutvalg nedsatt av Høyres Hovedorganisasjon
 • Formann diverse utredningsutvalg nedsatt av Høyres Hovedorganisasjon

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Det Norske Studentersamfund 1968
 • Medlem Pressens faglige utvalg 1972-1974
 • Viseformann Pressens faglige utvalg 1974-1976
 • Formann Pressens faglige utvalg 1976-1977
 • Varamedlem Pressens faglige utvalg fra 2010

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Nanna og Hroar Scheiblers legat

Litteratur

 • Diverse artikler, kronikker og bokanmeldelser i aviser, tidsskrifter, jubileumsskrifter, årbøker og skolebøker
 • Faste kommentarartikler i Fredriksstad Blad, Stavanger Aftenblad, Dagens Næringsliv og A-Magasinet
 • Apenes, Georg: "En far å spøke med.", i Didrik Cappelen Dahl et al.: Christian B. Apenes. Til 70- årsdagen 19. februar 1972, 1972
 • Apenes, Georg: "Keiser Julian in memoriam.", i Bjørn Rustad Nilssen (red.): Festskrift til Corpsus Iuris, 1976
 • Apenes, Georg: "Fredrikstad", i Nils E. Øy (red.): Østfold, Gyldendal Oslo 1978
 • Thomassen, Petter: Tale eller tie, Fabritius Oslo 1978
 • Apenes, Georg: "Sivil ulydighet eller servil lydighet.", i Bernt Hagtvet (red.): Den vanskelige ulydigheten, Pax Oslo 1981
 • Apenes, Georg: "Vokter og vekter.", i Bjørg Jønsson (red.): Pateren. En minnebok om Hallvard Rieber-Mohn, Aschehoug Oslo 1983
 • Apenes, Georg: "Er Kristelig Folkeparti konservativt?" i Olav Garvik (red.): Kristelig Folkeparti. Mellom tro og makt, Cappelen Oslo 1983
 • Apenes, Georg: "Informasjonspliktens perversjon", i Mads T. Andenæs og Halvor Elvik (red.): Stopp pressen!? Om ytringsfrihet og personvern, Universitetsforlaget Oslo 1984
 • Apenes, Georg: "Høyres prinsipper i år 2000.", i Morten Steenstrup (red.): Hvor går Høyre?, Cappelen Oslo 1984
 • Apenes, Georg: "Kulturpolitiske argumenter.", i Lennart Rosenlund og Jostein Suland: Kultur og konjunktur, Universitetsforlaget Oslo 1984
 • Apenes, Georg: "Trykkefriheten: "Prydelse for folket" eller salgssjefens 17. mai-sløyfe?, i Nils E. Øy (red.): Start pressen: informasjonsfrihetens vilkår i Norge anno 1985, Institutt for Journalistikk Fredrikstad 1985
 • Apenes, Georg: Boken ved siden av. Festskrift i anledning Østfold biblioteklags 60-årsjubileum, 1985
 • Heyerdahl, Nils, Kjell Arild Pollestad og Thomas Thiis-Evensen (red.): Den innerste esken. Festskrift til Lars Roar Langslet på 50-årsdagen 5. mars 1986, Cappelen Oslo 1986
 • Pressens årbok, København 1986
 • Apenes, Georg: "De magiske ordene", i Marit Anmarkruds et al.: Eplet og blyanten. Landslaget for norskundervisning 10 år, Cappelen Oslo 1987
 • Apenes, Georg: Øivind Sørensen 1887-1987. Fredrikstad-tegneren som ble byarkitekt i Trangvik, Fredrikstad 1987
 • Apenes, Georg og Tore Dyrhaug: Tyttebærkrigen; det norske felttog i Sverige 1788, Aschehoug Oslo 1988
 • Apenes, Georg: "Tidsmessig kirke - uten Evighet?", i Gunnar Mathisen (red.): Åpenhjertig om kirken, NKS-forlaget Oslo 1988
 • Apenes, Georg: Løven gjesper, Universitetsforlaget Oslo 1989
 • Apenes, Georg: "Verdimangfold og rettsenhet.", i Harald Stanghelle og Egil Ulateig (red.): Forsvareren Alf Nordhus 70 år: et debattskrift, Universitetsforlaget Oslo 1989
 • Apenes, Georg: "Den offentlige mening.", i Guttorm Hansen et al.: Mennesket i sentrum. Festskrift til Helge Seip, Tano Oslo 1989
 • Apenes, Georg: "Lex folkeskikk.", i Nils Christie (red.): ...den urett som ikke rammer deg selv. Festskrift til Anders Bratholm 70 år, Universitetsforlaget Oslo 1990
 • Apenes, Georg: ""Fase 3. "Stortinget i post-parlamentarisk perspektiv.", i Kjell Colding, Kjell Hansen og Lars Roar Langslet (red.): Vilkår for vekst. Festskrift til Jan P. Syse på 60-årsdagen 25. november 1990, Schibsted 1990
 • Apenes, Georg: Fredrikstad og deromkring. Med illustrasjoner av Tore Bernitz Pedersen, Oldenborg forlag Fredrikstad 1990
 • Apenes, Georg: Hankø Bad: "..et Mindernes Herbarium", Aschehoug Oslo 1991
 • Apenes, Georg: Kong Frederiks gamle by: 425 år. Med illustrasjoner av Tore Bernitz Pedersen, Oldenborg forlag Fredrikstad 1992
 • Apenes, Georg: Hjulrytterne kommer, Cappelen Oslo 1993
 • Apenes, Georg: Hyldest til tohjulingen, Cappelen 1994
 • Apenes, Georg: Panoptikon : vårt gjennomsiktige samfunn, Geelmuyden Kiese Oslo 2000
 • Apenes, Georg: Fra tillit til kontroll, Pax Oslo 2005