Hauge, Gerd Lovise

Hauge, Gerd Lovise (1922-1991)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Hauge, Gerd Lovise har avgått ved døden.

Finn informasjon etter