Ihle, Geirmund

Ihle, Geirmund (1934-2016)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Ihle, Geirmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.12.1934 i Haugesund, Rogaland
 • Død 05.06.2016
 • Sønn av diakon Johannes Ihle (1893-1941) og sykepleier og husmor Anna Marta Udvig (1892-1967)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Rogaland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1972 -

  1973-77

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 - 1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Utdannet i restaurasjonsfaget ved maritime skoler
 • Eksamen ved kokkskole 1955
 • Hærens intendanturskole 1956
 • Stuertskole 1957
 • Høyere stuertskole 1964
 • Pedagogisk eksamen 1964

Yrke

 • Reiste til sjøs 1951-1962 (unntatt de år han gikk på skole)
 • Stuert i rederiet Knut Knutsen OAS, Haugesund 1959-1962
 • Lærer ved Stuertskolen, Haugesund 1962-1971
 • Medarbeider i Rogaland Avis 1964-1970
 • Kinosjef i Haugesund 1971-1975
 • Rektor ved Karmsund videregående skole 1976-1997 (inntil 1987 Haugesund kokk- og stuertskole)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Haugesunds kommunes hederstegn "De fykende måker" 1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haugesund Bystyre 1963-1967, 1972-1975
 • Medlem Haugesund Formannskap 1967-1971, 1971-1972

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Kommunikasjonsnemnda, Haugesund 1964-1967
 • Medlem Bibliotekstyret 1968-1972
 • Medlem Kulturutvalget 1968-1972
 • Medlem Byingeniørutvalg 1968-1972
 • Medlem Musikkskolens styre 1968-1972
 • Formann Utvalget for utredning av nytt kino- og kulturbygg, Haugesund 1968-1971
 • Varamedlem Forsvarskommisjonen av 1974 1974-1978
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1980-1992
 • Medlem Tilsynskomiteen for Norges Banks Seddeltrykkeri 1981-1988
 • Leder Ihle-utvalget 1981-1984 (utvalg til vurdering av norske krigsdeltakeres økonomiske og sosiale kår)
 • Medlem Sivilforsvarsrådet 1983-1987
 • Medlem Tilsynsutvalget ved Den kongelige Mynt 1984-1988
 • Leder Krigsdekorasjonsrådet fra 1986
 • Medlem Universitetskomiteen for Rogaland fra 1987
 • Observatør FNs nedrustningskonferanse 1988
 • Formann Norges Banks seddelkomite 1988-1992
 • Nestformann Representantskapet for Norges Bank 1992-1997

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Haugesund A 1964-1965
 • Nestformann Haugesund A 1966-1967
 • Formann Haugesund A 1968-1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Presidentskapet i Norges Forsvarsforening 1979-1989
 • Medlem Styret i Folk og Forsvar 1984-1989
 • Visepresident Norges Forsvarsforening 1989-1993
 • Medlem Styret for Haugesund Boligbyggelag 1999-2003

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Karmsund Contracting Services A/S 1981-2004
 • Medlem Styret for Rogalandsbanken, Haugesund 1982-1987
 • Formann Styret for Pipetec A/S 1984-1986
 • Formann Styret for Birger Michelsen, Haugesund A/S 1984-1989
 • Formann Styret for KCS Protection A/S 1989-1992
 • Nestformann Styret for Haugesund Energi A/S 1994-1998

Litteratur

 • Ihle, Geirmund: 3. pris Norges Rederforbunds litterære prisoppgave 1961
 • Ihle, Geirmund: 1. pris Norges Rederforbunds litterære prisoppgave 1964
 • Ihle, Geirmund: Fredrik Kolstø, fragmenter av et kunstnerliv, Haugesund Avis Forlag Haugesund 1995
 • Ihle, Geirmund: Ole Frøvig, hjemstavnsmaleren, Haugesund Avis Forlag Haugesund 1998
 • Ihle, Geirmund: Haugesund 1940-45, hverdagsliv i krigsårene, Haugesund Avis Forlag Haugesund 2001
 • Ihle, Geirmund: A/S Haugaland Industri - 40 år i fremgang, vekst og fornyelse, Haugaland Industri Haugesund 2004
 • Ihle, Geirmund: Karmsund videregående skole, Rogaland Fylkeskommune Haugesund 2006