Ihle, Geirmund

Ihle, Geirmund (1934-2016)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Ihle, Geirmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter