Jacobsen, Georg Johan

Jacobsen, Georg Johan (1929-2011)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Jacobsen, Georg Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.07.1929 i Bergen, Hordaland
 • Død 24.04.2011
 • Sønn av malersvenn Andreas Jacobsen og Hjørdis Johnstad

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Hordaland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 15 for Hordaland, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1977 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1947
 • Handelsskoleeksamen 1948

Yrke

 • Sjømann 1948-1950
 • Ekspeditør ved Leiebilkontoret, Bergen 1951-1962
 • Abonnementssjef i Bergen Arbeiderblad 1962-1968
 • Ansatt i Bergen kommune fra 1968

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1959-1963
 • Medlem Bergen Formannskap 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Sporveisstyret, Bergen fra 1965
 • Formann Boligrådet, Bergen 1969-1971
 • Varamedlem Husbankens avdelingsstyre i Bergen fra 1970
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank fra 1970
 • Medlem Styret for Bro- og Tunnelselskapet fra 1971
 • Varaformann Bergens tomteselskap fra 1971
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige 1982-1993

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergen AUL 1951-1958
 • Viseformann og kasserer Bergen DNA 1961-1974