Liestøl, Gerd Brevig

Liestøl, Gerd Brevig (1927-1991)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 21 dager

Gå til bildegalleri

Liestøl, Gerd Brevig har avgått ved døden.

Finn informasjon etter