Toskedal, Geir Sigbjørn

Toskedal, Geir Sigbjørn (1954-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 2017-2021
Ansiennitet:
6 år, 253 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.04.1954 i Avaldsnes, Rogaland
 • Sønn av politiførstebetjent Sigurd Toskedal (1917-1973) og husmor Gudrun Hjertaker (1918-1985)

Stortingsperioder

 • Representant nr 13 for Rogaland, 2013 - 2017, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2017 - 2021, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 22.01.2019-30.09.2021 for Olaug Vervik Bollestad.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 31.01.2019 - 31.01.2020
  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.02.2019 - 30.09.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 31.01.2020 - 30.09.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 31.01.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 17.12.2015
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2016 - 30.09.2017

  2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 19.02.2019 - 30.09.2021
  Medlem, Europautvalget, 31.01.2020 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 31.01.2020 - 30.09.2021
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 11.02.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017
  Fjerde varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Universitetet i Oslo, nettstudium idéhistorie (ikke gått opp til eksamen)
 • Grunnskole 1961-1970 (Håvik skole 5 år, Avaldsnes sentralskole 1 år, Bø ungdomsskole 3 år)
 • Haugesund Handelsgymnasium 1970-1974 (økonomisk gymnas)
 • Stord lærarhøgskule, allmennlærer 1975-1978 (vekt på samfunnsfag, musikk og ped.)
 • Stord pedagogiske høgskule, adjunkt 1978-1979 (grunnfag i norsk språk og litteratur)
 • Yrkessjåførutdanning, førerkort klasse BECEDE (buss, vogntog m.m.) 1982
 • Volda distriktshøgskole, adjunkt m. opprykk 1985-1987 (grunnfag i media og kommunikasjon)
 • Handelshøgskolen BI, bedriftsøkonom 1990-1992

Fagbrev

 • YSK –- Yrkeskompetansebevis buss 2017

Yrke

 • Eidsknappen Sildoljefabrikk, tilfeldige oppdrag 1964-1972
 • Haugesunds Avis, avisbud 1965-1968
 • Anker Akkumulator, sommerjobb på batteriverksted 1969
 • Karmøy kommune, sommerjobb maling og vedlikehold 1970-1973
 • Karmøy Bilservice, deltid verksted og bensinstasjon 1970-1982
 • Johan Kristoffersen, Kopervik Taxi L-105, deltid leiesjåfør 1974-1982
 • Martin Erland fisk & grønnsak, deltid salgssjåfør 1974-1979 (kjølebil)
 • Karmøy kommune, lærer Vedvågen skole 1974-1975 (grunnskole)
 • Stord kommune, støttekontakt for blind gutt 1977-1979
 • Privat musikkskole, deltid klaverpedagog 1979-1982
 • Karmøy Kirkelige Fellesråd, organist 1979-2004 (deltid ved behov)
 • Karmøy kommune, lærer Vedvågen skole 1979-1982 (grunnskole)
 • Rogaland fylkeskommune, lærer folkehøgskole 1982-1989
 • Konsulent/instr. for etablering/opplæring av nærradioer 1984-1988
 • Karmøybladet, journalist og ansvarleg for månadleg måndagsavis 1987-1989
 • Foredragsholder 1988-2006 (på foreldremøter, skoleutvikling mv.)
 • Haugaland Billag AS, deltid bussjåfør 1989
 • Sverre Haga Buss AS, deltid bussjåfør 1989
 • Stiftelsen Utgarden folkeghøskule, rektor 1989-1997
 • Guide og reiseleder, deltid fra 1991 (i egen regi og for folkehøgskole)
 • Karmøy kommune, rektor Musikkskolen 1995-1997
 • Karmøy folkehøgskole, 10 pst. stilling 1997-2013 (ukentlig lærer, kultur og samfunn)
 • Karmøy kommune, rekor Kulturskolen 1997-2013 (permisjon fra 01.10.13 ut stortingsperioden)
 • Seniorkonsulent, Karmøy komm. "Avaldsnesprosjekt" 2017-2019 (Tusenårsstedet i Rogaland)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Karmøy Kommunestyre 1983-1987, 1987-1991
 • Medlem Karmøy Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2013
 • Varamedlem Karmøy Formannskap 1995-1999
 • Medlem Karmøy Formannskap 1999-2003
 • Medlem Karmøy Formannskap 2011-2013 (fritak etter stortingsvalet 2013)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 2007-2011
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Rogaland 2007-2011
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Rogaland 2011-2013 fritak etter stortingsvalet 2013
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 2011-2013 fritak etter storingsvalet 2013

Offentlige verv

 • Medlem Soneutvalget, Karmøy 1987-1991 (soneutvalet for helse- og sosialsaker)
 • Leder Kontrollnemnda for video, Karmøy 1989-1995
 • Medlem Hovedutvalg, Karmøy 1991-1999 (hovudutval for skole og kultur)
 • Leder Tildelingsnemnd for kulturmidler, Karmøy 1991-1995
 • Leder Paraplyorganisasjon for museene, Karmøy 1992-1995
 • Medlem Samnemnda for folkehøgskolene i Norge, økonomiutvalget 1993-1995
 • Meddommer Tingretten 1995-2013 (Karmsund Tingrett)
 • Leder Hovedutvalg, Karmøy 1999-2003 (styreleiar for vatn, avløp, brannvesen, landbruk)
 • Medlem styret for Norsk kulturskoleråd 2000-2006
 • Medlem Karmsund Interkommunale Havnevesen 2003 (Havnerådet)
 • Styreleder og leder for arb.utv. Karmsund Interkommunale Havnevesen 2003-2007 (oppnevnt av Karmøy kommunestyre)
 • Medlem programkomité for åpning av Norvegen Historiesenter 2005
 • Nestleder styret for Norsk kulturskoleråd 2006-2008
 • Medlem fylkeskommunalt utvalg for regional og kultur 2007-2011
 • Medlem styret for MUNOR, fylkesmusikerne i Nord-Rogaland 2007-2013
 • Medlem Styret for Haugaland Kraft 2007-2011 (oppnevnt av Rogaland fylkesting)
 • Varamedlem Vestlandsrådet 2007-2011 (peika ut av Rogaland fylkesting)
 • Varamedlem fylkeskommunalt utvalg for opplæring 2007-2011
 • Varamedlem fylkesommunalt utvalg for samferdsel 2007-2011
 • Medlem Styret for Stavanger Symfoniorkester fra 2007
 • Leder Hovedutvalg, Karmøy 2007-2011 (hovudutval for tekniske saker, plan- og bygn.lov, landbruksforvalting, miljø mv.)
 • Medlem styret for Haugalandspakken AS 2011-2013
 • Medlem styret for Haugaland vekst IKS 2011-2013
 • Medlem fylkesommunalt utvalg for samferdsel 2011-2013 (fritak etter stortingsvalet 2013)
 • Medlem regionalplanutvalget for Nord-Rogaland 2011-2013
 • Medlem arr.- og programkomité for ordførerens nyttårsmarkering, Karmøy 2013-2014
 • Medlem hoved- og programkomité for Stemmerettsjubileet 2013
 • Medlem byggekomité for SFO-utbygging (2 år)
 • Leder Karmøy Reiselivsråd (3 år)
 • Leder komité for utredning av kulturskole (1 år)
 • Medlem programkomité for Millenniumskiftet 2000
 • Medlem programkomité for Grunnlovsjubileet 2014
 • Medlem hoved- og programkomité for Millenniumskiftet år 2000
 • Medlem komité for utredning av Visnes gruvesamfunn (2 år)
 • Medlem hoved- og programkomité for Unionsoppløsningen 2005
 • Medlem komité for utredning av fylkesmusikere (1 år)
 • Medlem programkomité for Stemmerettsjubileet 2013
 • Medlem programkomité for Unionsoppløsningen 2005
 • Konsertansvarlig Karmøy i Fest - Vikingfestivalen (6 år)
 • Medlem hoved- og programkomité for Grunnlovsjubileet 2014
 • Medlem Karmøy Fiskerimuseum (forprosjekt 2 år)

Tillitsverv i partier

 • Styremedlem Karmøy KrF, lokallagsstyret 1982-2011
 • Medlem Karmøy KrF, programutvalg 1982-2013
 • Gruppeleder Karmøy KrF, komm./fsk.gruppen 2001-2011
 • Gruppeleder Rogaland KrF 2007-2011
 • Vara gruppeleder Rogaland KrF, fylkestingsgruppa 2007-2011
 • Styremedlem Rogaland KrF, fylkesstyret fra 2007
 • Nestleder Rogaland KrF, fylkesstyret 2007-2011
 • Vararmedlem KrF, landsstyret 2011-2013
 • Medlem Rogaland KrF, samferdselsutvalget 2011-2013
 • Vara gruppeleder Karmøy KrF, komm./fsk.gruppen 2011-2013
 • Varamedlem KrF, landsstyret 2013-2017
 • Medlem KrF, nominasjonskomiteen 2014-2015

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Kopervik Menighet, byggekomité UA-senter 1974-1978 plankomité for ungdoms- og alderssenter
 • Medlem Norsk Folkehøgskolelag, lokallag 1982-1995 13 år
 • Leder Utgarden folkehøgskole, personalrådet 1982-1997 2 år
 • Medlem Utgarden folkehøgskole, elevlagsstyret 1983-1997 8 år
 • Leder Utgarden folkehøgskole, Interimsstyret for å etablere stiftelse 1988-1989 2 år
 • Medlem Stiftelsen Utgarden, Utgarden folkehøgskole, skolestyret 1989-1997 8 år
 • Leder plankomité for bygging av ny Kopervik kirke 2010-2013 etter tragisk kirkebrann 2010, pekt ut av Karmøy kirkelige fellesråd
 • Leder Norsk Folkehøgskolelag, avd. Rogaland 2 år
 • Medlem Radio 102 Øvingsradio etablering av nærradioen, 6 år
 • Leder Norsk Folkehøgskolelag, Utgarden folkehøgskole, lokallag 4 år
 • Medlem Norge-Israel på Stortinget
 • Medlem Normisjonen
 • Medlem Forening for trosfrihet nystartet
 • Medlem Venneforening for Tibet på Stortinget
 • Medlem Vennskapsring USA–Norge på Stortinget
 • Medlem Foreningen Norden
 • Medlem Rotary
 • Medlem Stiftelsen Utgarden, Utgarden folkehøgskole, eierstyret 8 år
 • Leder Kopervik Menighet, ansvarskomité for lyd og anlegg 5 år
 • Leder Kopervik Menighet, orgelkomité 3 år
 • Medlem Stefanusstiftelsen

Andre administrative verv

 • Medlem div. regionstyrer for Det Norske Misjonsselskap og Indremisjonen 1973-1986 medlem som ungdomsrepresentant
 • Medlem Kopervik menighetsråd 1979-1983 medlem og kasse
 • Medlem Meglingsråd for Det Norske Misjonsselskap 1994-1996
 • Medlem Karmøy sang- og musikkråd 1995-2002
 • Medlem Norsk Kulturskoleråd 1997-1998 avd. Rogaland fylke
 • Styreleder Norsk Kulturskoleråd 1998-2002 avd. Rogaland fylke
 • Medlem regionstyret for Den norske santalmisjon 1998-2002
 • Medlem regionstyret for Normisjonen 2002-2004
 • Medlem Klagenemnd for Rogaland Høgskole v. DNDF 2003-2005
 • Leder styret for Granberg Garveri AS 2005-2007 både eiendom og drift
 • Styremedlem Kirkens Sosialtjeneste, Solstrand barnevern 2006-2010
 • Varamedlem Landslaget for Musikk i skolen, MIS Norge 2006-2010
 • Møtedirigent Norsk Kulturskoleråd fra 2010 landsmøtene etter 2010–2016
 • Styremedlem Nord-Rogaland Symfoniorkester 2013-2018 styremedlem og varamedlem
 • Styreleder Nord-Rogaland Symfoniorkester 2018
 • Styremedlem Storhall Karmøy AS 2018
 • Styremedlem Haugalandsmuseene AS 2019