Vollum, Gerd

Vollum, Gerd (1920-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 40 dager

Gå til bildegalleri

Vollum, Gerd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter