Fatland, Gunnar

Fatland, Gunnar (1946-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1993-1997
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.11.1946 i Kvinnherad, Hordaland
 • Sønn av bygningsarbeider Gustav Fatland (1913-2000) og husmor Olga Hatlevik (1913-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Rogaland, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 21.10.1987
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1987 - 29.01.1988
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 29.01.1988 - 30.09.1989

  1989-93

  Sekretær, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 21.11.1990
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Arbeidsgruppe for å vurdere stortingsrepresentantenes godtgjørelsesordninger, 25.01.1996 - 04.06.1996

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1996 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1964
 • Handelskole 1967
 • En rekke kurs i bankvesen og arbeidsledelse 1969-1979
 • Bankøkonomisk eksamen 1975
 • 1. avd. juridikum 1977

Yrke

 • Bankassistent i Skånevik 1964-1965
 • Bankassistent i Strand 1965-1972
 • Kontorsjef i Strand 1973-1975
 • Opplærings- og markedsføringskonsulent for sparebankene i Rogaland 1975-1977
 • Banksjef Rogalandsbanken i Jørpeland 1977-1985
 • Regionbanksjef i SR-bank 1997-2002 (tilsatt i 1995, tiltrådt i 1997)
 • Banksjef offentlig sektor SR-bank 2002-2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Strand Kommunestyre 1979-1983
 • Medlem Strand Formannskap 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Stavanger og omland 1980-1984
 • Medlem en rekke kommunale ad hoc-utvalg 1980-1985
 • Medlem Regionplanrådet for Ryfylket 1980-1983
 • Medlem Styret for Rogaland næringsråd 1981-1986
 • Medlem Energiutvalget, Rogaland 1984-1986
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Strand 1984-1985
 • Meddommer Tingretten, Ryfylke fra 1987
 • Medlem Styret for Stavanger Symfoniorkester fra 2000
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen Rogaland Teater fra 2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Strand Høyre 1978-1995
 • Varamedlem Rogaland Høyres fylkesstyre 1980-1985
 • Medlem Rogaland Høyres fylkesstyre 1985-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann friidrettsgruppen, Midtbygdens Idrettslag 1967-1977
 • Formann Styret i Midtbygdens Idrettslag 1967-1979
 • Medlem Styret i Rogaland skøytekrets 1970-1975
 • Formann skøytegruppen, Midtbygdens Idrettslag 1977-1979

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Allservice 1980-1985 vernet bedrift i Stavanger
 • Medlem Styret for Rogaland fylkesvaskeri A/S 1981-1988