Fossum, Grethe G.

Fossum, Grethe G. (1945-2019)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2001-2005
Ansiennitet:
11 år, 258 dager

Gå til bildegalleri

Fossum, Grethe G. har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 01.11.1945 i Oslo, Oslo
 • Død 28.11.2019
 • Datter av lastebileier Kåre Gulbrandsen og husmor Iris Pettersen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Kjell Borgen.
 • Møtte fast som representant 03.11.1990-04.09.1992 for Kjell Borgen.
 • Møtte fast som representant 04.09.1992-30.09.1993 for Sigbjørn Johnsen.
 • Møtte fast som representant 01.10.1993-25.10.1996 for Sigbjørn Johnsen.
 • Møtte fast som representant 25.10.1996-30.09.1997 for Sylvia Brustad.
 • Møtte fast som representant 01.10.2001-19.10.2001 for Sylvia Brustad.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Leder, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Sekretær, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Finanskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Sosialdepartementet, 1988 - 1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1964
 • Statens gymnastikkskole 1966
 • Elverum Lærerhøgskole 1968
 • Pedagogikk grunnfag 1976
 • Halvt års enhet i matematikk 1980

Yrke

 • Adjunkt Grue ungdomsskole 1976-1985
 • Rektor Roverud barne- og ungdomsskole 1985-2002 (permisjon fra 1989 til 2002)
 • Oppvekstsjef Kongsvinger kommune 2002-2003
 • Ass. rådmann i Kongsvinger kommune 2003-2005
 • Rådmann i Grue kommune 2005-2007
 • Divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet, Kongsvinger 2007-2010
 • Samhandlingsdirektør Sykehuset Innlandet fra 2010

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Grue Formannskap 1983-1987
 • Varaordfører Grue Kommunestyre 1987-1991

Offentlige verv

 • Nestleder Teknisk utvalg, Grue 1984-1987
 • Leder Administrasjonsutvalget, Grue 1987-1989
 • Medlem Kringkastingsrådet 1990-1994
 • Observatør Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1992-1996
 • Medlem Styret for Sykehuset Innlandet 2006-2007
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 2006-2007
 • Medlem Kringkastingsrådet fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Grue Ap 1986-1998
 • Medlem Hedmark DNAs representantskap 1986-1995
 • Medlem Styret for Hedmark DNA 1987-1997
 • Medlem DNAs kommunalutvalg (arbeidsutvalg) 1989-1990
 • Medlem DNAs sentralstyre 1992-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Grue lærerlag 1983-1986

Andre administrative verv

 • Leder Styret for avisen "Glåmdalen A/S" 1987-1992
 • Medlem Styret for Sparebanken Hedmark fra 2006