Stærk, Gunhild Grande

Stærk, Gunhild Grande (1985-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2013-2017

Gå til bildegalleri