Halvorsen, Gunnar

Halvorsen, Gunnar (1945-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 90 dager

Gå til bildegalleri

Halvorsen, Gunnar har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 24.07.1945 i Arendal, Aust-Agder
 • Død 06.03.2006
 • Sønn av baker Karsten Halvorsen (1905-1980) og husmor Ingeborg Sigridnes (1913-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 14.11.1997
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.03.2000
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Risør yrkesskole (elektrolinjen) 1962
 • Arendal maskinistskole (elektrolinjen) 1964
 • Sørlandets tekniske fagskole, Grimstad 1966
 • Arendal yrkesskole (halvårlig handel og kontor) 1970

Fagbrev

 • Fagbrev som elektromontør, gruppe L 1968

Yrke

 • Elektroinstallatør med eget firma fra 1972
 • Kaptein/områdesjef Heimevernet 1985-1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Åmli Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979
 • Ordfører Åmli Kommunestyre 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1991-1993

Offentlige verv

 • Leder Bygningsrådet, Åmli 1971-1975
 • Leder Kulturstyret, Åmli 1975-1979
 • Leder Nærings- og sysselsettingsstyret, Aust-Agder 1985-1991
 • Leder Undervisningsstyret 1991-1993
 • Varamedlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige 2006

Tillitsverv i partier

 • Leder Åmli Arbeiderparti 1980-1990, fra 1999
 • Nestleder Aust-Agder Arbeiderparti 1988-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Skytterlaget 1970-1979
 • Leder Idrettslaget i Åmli 1978-1980

Andre administrative verv

 • Ordfører Representantskapet for Aust-Agder Kraftverk 1987-1995
 • Formann Styret for Aust-Agder Næringsselskap A/S fra 1988