Ingebrigtsen, Guri

Ingebrigtsen, Guri (1952-2020)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Ingebrigtsen, Guri har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.05.1952 i Værøy, Nordland
 • Død 05.01.2020
 • Datter av ingeniør Gunvald Ingebrigtsen (1918-1976) og husmor Helene Tennes (1913-1978)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Sosial- og helsedepartementet, 05.02.1996 - 25.10.1996
  Politisk rådgiver, Sosial- og helsedepartementet, 30.10.1996 - 17.10.1997
  Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • 7-årig folkeskole, Værøy og Reine 1959-1966
 • Ungdomsskole 1966-1969
 • Examen artium, Sortland Gymnas 1969-1972
 • Kriminologi grunnfag, Universitetet i Oslo 1975-1976
 • Medisinsk embetseksamen, Universitetet i Oslo 1976-1982

Yrke

 • Lærer Sortland Ungdomsskole 1972-1973
 • Lærer Innlandet Skole, Hadsel 1973-1974
 • Pleiemedhjelper Gravdal sykehus 1974-1975
 • Turnuskandidat Larvik sykehus 1983-1984
 • Lege Ullevål sykehus 1984-1985
 • Turnuskandidat Stamsund 1985
 • Privatpraktiserende lege, Oslo 1985
 • Lege ved fengselssykehuset, Oslo kretsfengsel 1986
 • Lege i Afghanistanskomiteens helseteam 1986
 • Lege ved Lofoten sykehus 1987
 • Forsker, Universitetet i Oslo 1987-1996
 • Prosjektleder Lofotrådet 1991-1994 (50%)
 • Lege ved Lofoten sykehus 1997-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestvågøy Kommunestyre 1995-1999
 • Ordfører Vestvågøy Kommunestyre 1999-2000, 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Kulturrådets utvalg for helse og kultur 1995-1997
 • Leder Helse- og omsorgskomiteen 1995-1999 (permisjon fra 1996 for å tiltre som politisk rådgiver)
 • Medlem Menighetsrådet, Stamsund 1997-1999
 • Medlem Felleskirkelig råd 1997-1999
 • Medlem Lofastutvalget 1999-2000 (permisjon fra 2000 for å tiltre som statsråd)
 • Medlem Lofotrådet 1999-2003 (permisjon fra 2000 for å tiltre som statsråd)
 • Medlem Lofotrådets fikeriutvalg 1999-2000 (permisjon fra 2000 for å tiltre som statsråd)
 • Medlem Utvalg som skal gjennomgå statlig tilsyn med kommunesektoren 2003-2005
 • Nestleder Lofotrådet 2003-2005
 • Leder Lofotrådet 2005-2007
 • Leder Styret for Nettverk av helse- og miljøkommuner fra 2005
 • Medlem Rådet for kvalitet og prioriteringer i helsetjenesten fra 2007
 • Medlem Høgskolestyret i Narvik fra 2007
 • Medlem Husbankens avdelingsstyre i Bodø fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Leder Hol arbeiderlag 1997-2000
 • Nestleder Vestvågøy Arbeiderparti 1997-2000, fra 2002
 • Varamedlem Styret for Nordland Arbeiderparti fra 1997
 • Medlem Arbeiderpartiets eldreutvalg 1999-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Styret for Stiftelsen Amathea fra 2005
 • Medlem Styret for Norsk Petroleumsforening fra 2008
 • Leder Styret for Lo Ve Petro

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Orkana Forlag a.s. 1993-1996
 • Medlem Styret for Det norske oljeselskap fra 2007

Litteratur

 • Austrem, Liv Marie og Guri Ingebrigtsen: Feskarbonden og andre kvinnfolk, Orkana Stamsund 1992
 • Austrem, Liv Marie og Guri Ingebrigtsen: Hverdagsbilder Vestvågøy: 1940-45, Orkana Stamsund 1995