Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Bekkevold, Geir Jørgen

Bekkevold, Geir Jørgen (1963-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Representant for
Telemark 2017-2021
Leder
Helse- og omsorgskomiteen
Ansiennitet:
11 år, 197 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Fullmaktskomiteen

Medlem
02.10.2017 - 30.09.2021

Helse- og omsorgskomiteen

Leder
31.01.2019 - 30.09.2021

Valgkomiteen

Medlem
07.02.2019 - 30.09.2021

Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)

Personlig varamedlem
26.10.2017 - 30.09.2021

Kristelig Folkeparti

Nestleder gruppestyret
29.01.2019 - 30.09.2021

Kristelig Folkeparti

Innpisker
06.10.2017 - 30.09.2021

Biografi

Personalia

 • Født 19.11.1963 i Horten, Vestfold
 • Sønn av platearbeider Jan Egil Bekkevold (1940-) og husmor Evy Bekkevold (1945-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Telemark, 2009 - 2013, KrF.
 • Representant nr 6 for Telemark, 2013 - 2017, KrF.
 • Representant nr 6 for Telemark, 2017 - 2021, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.06.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Første nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
  Andre nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2017 - 31.01.2019
  Leder, Helse- og omsorgskomiteen, 31.01.2019 - 30.09.2021
  Medlem, Valgkomiteen, 07.02.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 26.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 30.09.2013

  2017-2021

  Første varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 29.01.2019
  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 30.09.2021
  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 29.01.2019 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lillås barneskole 1970-1976
 • Orerønningen ungdomsskole 1976-1980
 • Horten gymnas, samfunnsfag 1980-1982
 • Det teologiske Menighetsfakultet, cand.theol 1983-1991
 • Det Praktisk-Teologiske Seminar, Blindern 1990-1991

Yrke

 • Feltprestkorpset 1991-1992 (førstegangstjeneste)
 • Kapellan, Gjerpen menighet i Skien 1992-2005
 • Sogneprest, Borgestad menighet i Skien 2005-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien bystyre 1999-2003, 2003-2007
 • Medlem Skien formannskap 2007-2009

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Telemark 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Teater Ibsen 2004-2008
 • Medlem Styret for Kontorbygg AS, Skien 2007-2009
 • Medlem Styret for Telemark fylkesbibliotek 2007-2011

Tillitsverv i partier

 • Leder Skien KrF 2007-2008
 • Leder Telemark KrF 2008-2010

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Skien KFUK/M 1993-1995
 • Medlem Brukerrådet for representantordninger 2017