Hagesæter, Gjermund

Hagesæter, Gjermund (1960-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2013-2017
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.12.1960 i Lindås, Hordaland
 • Sønn av bonde Einar Hagesæter (1918-1991) og husmor Else Kristine Davidsen (1922-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Hordaland, 1989 - 1993, FrP.
 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 8 for Hordaland, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 2013 - 2017, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Statssekretær19.06.2015-20.12.2016, Laila Reiertsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Første nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 19.06.2015
  Medlem, Valgkomiteen, 22.10.2013 - 19.06.2015
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 05.01.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 05.10.2005 - 30.09.2009

  2013-2017

  Nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 19.06.2015

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet, 19.06.2015 - 20.12.2016

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Leiknes skule og Alversund skule 1968-1978
 • Befalsutdanning Infanteriet, Heistadmoen 1979-1980
 • Nordfjordeid videregående skole, allmennfag 1981-1983
 • Juridisk embetseksamen, UiB 1986-1992
 • Bedriftsøkonom, NHH 1995-1999 (kveldskurs)
 • Forsvartes høgskole, sjefskurset 2010

Yrke

 • Befal og offiser i Forsvaret 1980-1981
 • Offiser i Forsvaret 1983-1985
 • Konsulent i Lindås kommune 1993
 • Juridisk rådgiver, FN-tjeneste 1993-1994
 • Ass. helse- og sosialsjef i Lindås kommune 1994-1998
 • Juridisk konsulent i Lindås kommune 1998-2000
 • Selvstendig forretningsdrivende (investeringsvirksomhet) 2000-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lindås Formannskap 1987-1991, 1999-2001
 • Medlem Lindås Kommunestyre 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hordaland 1987-1991 fast møtende fra 1989
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Administrasjonsutvalget, Lindås 1987-1991
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Hordaland 1989-1991
 • Medlem Rådet for Nordhordland Kraftlag 1989-2001
 • Medlem Samferdselsutvalget, Hordaland 1991-1995
 • Nestformann Styret for Haukeland sykehus 1991-1995
 • Medlem Overligningsnemnda, Lindås 1995-1999
 • Formann Ligningsnemnda, Lindås 1999-2001

Tillitsverv i partier

 • Formann Lindås FrP 1986-1988
 • Studieleder Hordaland FrP 1988-1989, 1996-1997
 • Medlem FrPs landsstyre 2002-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Løvebakken mållag fra 2009
 • Medlem styret i Europabevegelsen