Kristoffersen, Gerd Janne

Kristoffersen, Gerd Janne (1952-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.11.1952 i Verdal, Nord-Trøndelag
 • Datter av murer Oddmund Hermann Kristoffersen (1913-1983) og butikkmedarbeider Oline Vangstad (1919-1998)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 06.03.2008
  Første nestleder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 06.03.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2011
  Delegat, FNs generalforsamling, 2011 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 27.10.2011 - 30.09.2012

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 27.02.2008 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Innherred Sykepleierhøgskole 1971-1974
 • Videreutdanning i anestesisykepleie, RiT 1974-1975
 • Praktisk/pedagogisk seminar, Høgskolen i Levanger 1984
 • Ex.phil., NTNU 1987
 • Grunnfag ledelse og personalarbeid, Høgskolen i Levanger 1988-1989
 • Mellomfag strategi og organisasjonsutvikling, HiNT 1997

Yrke

 • Offentlig godkjent sykepleier, Innherred Sykehus 1974
 • Spesialelev anestesi/anestesisykepleier, Innherred Sykehus 1974-1978
 • Faglærer, senere avd.sykepleier anestesi, Innherred Sykehus 1978-1986
 • Avd.sykepleier ved Verdal Sykeheim 1987-1988
 • Ass.oversykepleier anestesi, Innherred Sykehus 1988-1990
 • Ass.sjefsykepleier/prosjektleder, Innherred Sykehus 1990-1994
 • Avd.oversykepleier akuttmedisinsk avd., Innherred Sykehus 1994-1999
 • Konstituert fylkesmann i Nord-Trøndelag 2017 (1.10.-31.12.2017)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Verdal Formannskap 1991-1995
 • Ordfører Verdal Kommunestyre 1999-2003, 2003-2005

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1995-1999

Offentlige verv

 • Domsmann Herredsretten, Stjør- og Verdal fra 1975
 • Nestleder Styret for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Steinkjer 1998-2000
 • Medlem Representantskapet for Innherred Renovasjon 1999-2005
 • Medlem Rådet for Lierne/Skjækerfjella Nasjonalpark 1999-2005
 • Medlem Levanger og Verdal Havneråd 1999-2003
 • Medlem Generalforsamlingen for Kommunal Landspensjonskasse 1999-2005
 • Medlem Frostating Regionråd 1999-2005
 • Medlem Representantskapet for IKA Trøndelag 1999-2005
 • Medlem Styret for Søndre Innherred Næringsmiddelkontroll 1999-2004
 • Medlem Styret for Verdal Vekst A/S 2002-2005
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Nord-Trøndelag 2003-2005
 • Medlem Landsstyret for Kommunenes Sentralforbund 2003-2005
 • Medlem Representantskapet for Kommunal Landspensjonskasse 2004-2005
 • Leder Styringsgruppe for Tindved Kulturhage 2004-2005
 • Ordfører Samkommunestyret, Levanger/Verdal 2004-2005
 • Medlem Styret for Innherred Vekst A/S 2005
 • Varamedlem Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fra 2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Verdal A 1997-2005
 • Nestleder Nord-Trøndelag A 1997-1999
 • Medlem DNAs landsstyre 1997-1999, 2008-2012
 • Leder Nord-Trøndelag A 2008-2012

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Leiv Eriksson A/S 2004-2005