Knudsen, Grete

Knudsen, Grete (1940-2023)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1997-2001
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Knudsen, Grete har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 13.10.1940 i Bergen, Hordaland
 • Død 04.12.2023
 • Datter av oppsynsmann Alf Smith-Hansen (1890-1965) og hjemmeværende Bergliot Monsen (1898-1962)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Hordaland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Statssekretær01.10.1981-14.10.1981, Marit Wikholm møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 04.09.1992-30.09.1993, Marit Wikholm møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1993-30.09.1997, Leif Lund møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1997-17.10.1997, Gard Folkvord møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 17.03.2000-30.09.2001, Gard Folkvord møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 15.05.1986 - 23.05.1986
  Nestleder, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 04.09.1992
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 08.11.1990 - 04.09.1992
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 04.09.1992

  1997-2001

  Leder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Personlig varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 16.12.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.06.1986 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1990 - 04.09.1992

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 17.03.2000
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 10.01.1990 - 03.11.1990
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 04.09.1992

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 17.10.1979 - 04.02.1981
  Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981
  Statsråd, Sosialdepartementet, 04.09.1992 - 08.11.1993
  Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 08.11.1993 - 24.01.1994
  Statsråd, Utenriksdepartementet, Handelsavd, 24.01.1994 - 25.10.1996
  Statsråd, Nærings- og energidepartementet, n�ringssaker, 25.10.1996 - 01.01.1997
  Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet, 01.01.1997 - 17.10.1997
  Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1959
 • Lærerskoleeksamen 1963
 • 1. avdeling spesialpedagogikk med vekt på barn med atferdsvansker 1972
 • 2. avdeling spesialpedagogikk med vekt på barn med atferdsvansker 1975
 • Adjunkt 1975

Yrke

 • Sosiallærer ungdomsskole i Bergen 1963-1967
 • Rektor videregående skole for ungdom med lærevansker, Gausdal 1967-1972
 • Undervisningsinspektør Hunstad grunnskole, Bergen 1972-1973
 • Rektor barne- og ungdomsskole for elever med lærevansker, Bergen 1973-1980
 • Medeier i rådgivningsfirmaet GBM fra 2001

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesrådet for funksjonshemmede, Hordaland 1975-1979
 • Medlem Nansenfondet og de dermed forbundne fond fra 1980
 • Varamedlem Norsk filmråd fra 1982
 • Leder Rådet for sosialarbeiderutdanning 1986-1990
 • Leder Programrådet for frivillighetssentralene 1992-1993
 • Nestleder Forum for verdiskaping 1997-1998
 • Medlem Styret for Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur fra 2008

Tillitsverv i partier

 • Medlem A's kvinnesekretariat 1980-1989
 • Leder Hordaland A's kvinneutvalg 1984-1986
 • Leder Hordaland A 1986-1993
 • Medlem DNAs landsstyre 1987-1993
 • Medlem DNAs sentralstyre 1998-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Fram-lag 1978-1984
 • Tillitsverv Idrettsorganisasjoner på nasjonalt plan
 • Tillitsverv Idrettsorganisasjoner på lokalt plan

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Landsbanken fra 1980

Litteratur

 • 20 år: Norge 1972-1992: en antologi, Europabevegelsen i Norge Oslo 1992
 • Basketak. Mine år med Brundtland, Jagland og Stoltenberg, Kagge forlag Oslo 2013