Gjul, Gunn Karin

Gjul, Gunn Karin (1967-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 2009-2013
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Kommunal- og distriktsdepartementet

Statssekretær
01.01.2022 -

Biografi

Personalia

 • Født 26.07.1967 i Stavanger, Rogaland
 • Datter av kaptein Ivar Gjul (1938-) og gårdbruker Karen Ragnhild Moen (1941-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Første nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Leder, Familie- og kulturkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999

  2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 22.10.2021 - 31.12.2021
  Statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet, 01.01.2022 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1986
 • Juridicum 1. avdeling 1988
 • Juridicum 2. avdeling 1990
 • Juridicum 3. avdeling 1992
 • Juridicum 4. avdeling 1999
 • Juridicum 5. avdeling 2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Midt-norsk miljøpris 1999

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Skoleutvalget ved Fosen videregående skole 1984-1985
 • Medlem Likestillingsutvalget, Sør-Trøndelag 1988-1991
 • Varamedlem Fylkesskattenemnda, Sør-Trøndelag 1988-1991
 • Varamedlem Fylkesskolestyret, Sør-Trøndelag 1988-1989
 • Medlem Fylkesskolestyret, Sør-Trøndelag 1990-1991
 • Medlem Hovedutvalget for undervisning 1992-1993
 • Medlem Fylkesskattenemnda, Sør-Trøndelag 1992-1993
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1994-1995
 • Medlem Stortingets ansvarskommisjon fra 2013
 • Medlem Riksrevisjonen fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs landsstyre 1987-1991
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag A 1987-1988, 1999-2004
 • Nestleder Sør-Trøndelag AUF 1987-1990
 • Leder Sør-Trøndelag AUF 1990-1991
 • Medlem "Internasjonal gruppe" i A 1994-1994
 • Leder Ørland A 1996-1997
 • Nestleder Ørland A 1997-1999
 • Leder Kvinnepolitisk styre, Sør-Trøndelag A 1999-2004

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Ørland/Bjugn AOF-forening 1983-1984
 • Medlem Styret i "Kvinner viser vei" 1997-1999
 • Medlem Styret for Friluftsrådenes Landsforening 2001-2003
 • Medlem Styret i Regnskogfondet fra 2004

Litteratur

 • Gjul, Gunn Karin: Fra røde faner til grønne slagord, i Sosialdemokrati 2000, DNA Oslo 2000