Valla, Gerd-Liv

Valla, Gerd-Liv (1948-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.01.1948 i Korgen, Nordland
 • Datter av bonde og poståpner Lars Valla og bonde, husmor og poståpner Gerda

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Personlig rådgiver, Statsministerens kontor, 1990 - 1992
  Statssekretær, Statsministerens kontor, 10.01.1992 - 21.01.1994
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 04.02.1997 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studerte til cand.polit., Universitetet i Oslo, (offentlig rett, etnografi, statsvitenskap hovedfag) 1967-1977
 • Pedagogisk seminar, Universitetet i Oslo 1979

Yrke

 • Diverse sommer- og deltidsjobber: poståpner, slakteriarbeider, kioskekspeditør, korrekturleser, hjelpearbeider i gramofonplateproduksjon, servitør og forskningsassistent
 • Høgskolelektor i samfunnsfag ved Eik lærerhøgskole 1977-1981
 • Konsulent, førstekonsulent, kontorsjef ved Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1981-1987
 • Utreder i Statstjenestemannskartellet 1987-1990

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Hovedkomiteen for FNs internasjonale kvinneår i Norge 1975
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1981
 • Varamedlem Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten 1990-1992
 • Medlem Barnefamilieutvalget 1995-1996
 • Medlem Kollegiet ved Norges handelshøyskole fra 1998
 • Medlem Utvalget for høgre utdanning 1998-2000 (Mjøs-utvalget)
 • Medlem Styret for SINTEF fra 2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Studenttingets Arbeidsutvalg, Universitetet i Oslo 1973-1974
 • Leder Norsk studentunion 1974-1975
 • Leder og nestleder Norsk Tjenestemannslag, avdeling 117-76 (Forskningsrådene) 1982-1985
 • Valgt sekretær Statstjenestemannslaget 1990 valgt for perioden 1990-1994, permisjon fra 1990
 • Nestleder Norsk Tjenestemannslag 1994-1997
 • Nestleder LO 1997-2001
 • Leder LO 2001-2007

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for FAFO fra 1998
 • Medlem Konsernstyret for Vår bank- og forsikring 1999-2000
 • Varamedlem Bankstyret for Vår bank og forsikring 1999-2000
 • Medlem Styret for A-pressen AS 2005-2007

Litteratur

 • Valla, Gerd-Liv: Likelønnens elendighet, 1977