Øyangen, Gunhild Elise

Øyangen, Gunhild Elise (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2017-2021
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 31.10.1947 i Levanger, Nord-Trøndelag
 • Datter av gårdbruker Kåre Utnes (1917-1990) og gårdbruker Hildur Bergljot Nilsen (1920-1982)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 2017 - 2021, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1989-16.10.1989, Roy-Bjarne Hemmingsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 03.11.1990-30.09.1993, Ola Røtvei møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1993-25.10.1996, Jan Otto Fredagsvik møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Nestleder, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990

  1993-97

  Leder, Sosialkomiteen, 29.10.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 03.11.1990

  1997-2001

  Varamedlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2001 - 30.09.2002
  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 25.10.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 09.05.1986 - 16.10.1989
  Bestyrende statsråd, Fiskeridepartementet, 10.10.1989 - 16.10.1989
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 03.11.1990 - 25.10.1996

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1967
 • Cand.philol. 1975
 • Pedagogisk seminar 1977

Yrke

 • Timelærer Gerhard Schønnings skole, Trondheim 1972-1973
 • Lektor Brandsfjord ungdomsskole, Roan 1975-1977
 • Lektor Torshus folkehøgskole, Orkdal 1977-1978
 • Lektor Brandsfjord ungdomsskole, Roan 1978-1980
 • Lektor Orkdal videregående skole 1980-1981
 • Gårdbruker på farsgården Utnes i Agdenes fra 1981
 • Timelærer Arbeidsmarkedsopplæringssenteret (AMO), Orkanger 1986

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1983-1987

Offentlige verv

 • Leder Sosialstyret, Roan 1980
 • Leder Skoleutvalget for Orkdal videregående skole 1984-1987
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag 1984-1986
 • Medlem Plan- og byggenemnda, Sør-Trøndelag 1984-1987
 • Medlem Undervisningsstyret, Sør-Trøndelag 1984-1987
 • Medlem Utvalget for oljerettet utdanning, Sør-Trøndelag 1984-1987
 • Medlem Fagstyret for Ørland meieriskole Brekstad 1985-1989
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) fra 2006
 • Medlem Riksrettsutvalget fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Leder Agdenes A's kvinnegruppe 1981-1984
 • Leder Agdenes A 1982-1986
 • Medlem DNAs landsstyre 1985-1986
 • Medlem Landbrukspolitisk utvalg DNA fra 1986
 • Medlem Sør-Trøndelag A's kvinneutvalg