Hølvold, Gotfred Johan

Hølvold, Gotfred Johan (1903-1979)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hølvold, Gotfred Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.04.1903 i Vardø, Finnmark
 • Død 28.07.1979
 • Sønn av arbeidskontorbestyrer Johan Hølvold (1875-1955) og Anna Berteussen (1880-1952)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Finnmark, 1954 - 1957, NKP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole 1922
 • Arbeideruniversitetet i Moskva 1928-1931

Yrke

 • Sjømann 1919-1920
 • Redaktør av Finnmarks fremtid, Vardø 1932-1934
 • Redaktør av Nordlands Arbeiderblad Bodø/Narvik 1934-1936
 • Sekretær ved Sør-Varanger bolig- og byggekontor 1948-1953
 • Bestyrer ved Sør-Varanger bolig- og byggekontor 1953-1965

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i organisatorisk arbeid i Sovjet under krigen

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Orden "For ærefull innsats i oppbygging og forsvaret av Sovjetrepublikken"
 • Medalje for "Heltemodig innsats i Fedrelandskrigen 1941-45"

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sør-Varanger Formannskap 1931-1934, 1947-1951, 1951-1955
 • Ordfører Sør-Varanger Kommunestyre 1945-1947
 • Medlem Sør-Varanger Kommunestyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Formann Sør-Varanger kommunale kraftforsyning 1946-1947

Tillitsverv i partier

 • Formann Øst-Finnmark distrikt av NKP 1945-1953
 • Formann Kirkenes kommunistlag 1945-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kirkenes Arbeidsløses forening 1932
 • Leder Marsaksjonen i Kirkenes 1932
 • Formann Styret for Kirkenes samvirkelag 1945-1954
 • Formann Sambandet Norge-Sovjetunionen, Kirkenes avdeling 1952-1953
 • Nestformann Sambandet Norge-Sovjetunionen, Kirkenes avdeling 1958-1967
 • Formann Sambandet Norge-Sovjetunionen, Nord-Norge avdelingen 1959-1963
 • Medlem Styret i Sambandet Norge-Sovjetunionen, Kirkenes avdeling 1967-1977