Kjernli, Gorm

Kjernli, Gorm (1981-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2009-2013
Ansiennitet:
5 år, 321 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 31.12.1981 i Oslo, Oslo
 • Sønn av seniorrådgiver Lars Amund Kjernli (1957-) og sekretær Gro Lybeck Kjernli (1956-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 12 for Akershus, 2009 - 2013, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 29.02.2008-30.09.2009 for Anniken Huitfeldt.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 07.03.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kråkstad barne- og ungdomsskole 1988-1997
 • Drømtorp vgs., allmennfag 1997-2000
 • Ex.phil/Ex.fac, UiO 2000
 • Bachelor i kultur og samfunn/statsvitenskap 2001-2005
 • Påbegynt master i statsvitenskap fra 2005

Yrke

 • Postbud, Posten 1998-2001 (lørdags-/sommervikar)
 • Ekstrahjelp, Posten brevsenter 2002-2003
 • Fylkessekretær, AUF i Akershus 2003-2004
 • Tellesentralen Securitas 2006 (sommervikar)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ski Kommunestyre 2003-2007, 2007-2008

Offentlige verv

 • Medlem Brukerutvalget, Ski 2003-2007
 • Medlem Skoleutvalget for Oppegård videregående skole 2004-2008
 • Medlem Utvalg for samfunn og miljø, Ski 2007-2008

Tillitsverv i partier

 • Leder Ski AUF 2002-2004
 • Økonomiansvarlig AUF i Akershus 2005-2006
 • Leder AUF i Akershus 2006-2007
 • Leder Ski A fra 2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Det Norske Råd for Kurdernes Rettigheter fra 2007