Restad, Gudmund

Restad, Gudmund (1937-2021)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Restad, Gudmund har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 19.12.1937 i Skaun, Sør-Trøndelag
 • Død 18.09.2021
 • Sønn av murer og småbruker Ola Restad (1903-1991) og husmor Olga Marie Dalen (1920-1995)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, Sp.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.1997-17.03.2000, Jørgen Holte møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  Varasekretær, Odelstinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Nestleder, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 29.05.1986
  Leder, Kontrollkomiteen, 29.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.03.2000 - 28.03.2000
  Nestleder, Forsvarskomiteen, 28.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Medlem, Reglementskomiteen, 06.02.1986 - 17.04.1989

  1989-93

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.11.1989 - 01.10.1990

  1993-97

  Medlem, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 21.03.1996 - 28.11.1996
  Leder, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 28.11.1996 - 20.03.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

  1989-93

  Varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finansdepartementet, 17.10.1997 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1945-1952
 • Framhaldsskole 1953-1954
 • Luftvernartilleriets befalsskole 1958
 • Div. brevkurs og stipend- og studieopphold i Norden 1959-1971
 • Handelsskole 1960 (privatist)
 • Realskole 1961 (privatist)
 • Politiskolen 1964
 • Spesialutdanning i etterforskning Danmark og Tyskland 1967
 • Kurs i våpen- og ammunisjonslære, brannetterforskning, kriminalteknikk 1969-1972

Yrke

 • Skogsarbeider 1955-1957
 • Sersjant Ørland 1959-1961
 • Lensmannsbetjent Ørland og Orkdal 1961-1967
 • Politibetjent Kriminalpolitisentralen 1967-1970
 • Førstebetjent Kriminalpolitisentralen 1970-1973
 • Lærer Politiskolen 1973-1975
 • Lensmann på Smøla 1975-1985 (permisjon fra 1985)
 • Konstituert som lensmann i Averøy og Frei 1977-1979

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norsk Politiforbunds hederstegn 1975
 • Motorførernes Avholdsforbunds hederstegn 1983
 • Norsk Polititdrettsforbunds gullmansjettknapper 1999
 • Sp's hedersmerke 2002
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Smøla Kommunestyre 1979-1983, 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Brannstyret 1980-1985
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget 1980-1985
 • Medlem Bygningsrådet 1980-1985
 • Formann Tiltaksnemnda 1980-1985
 • Formann Generalplanutvalget 1980-1985
 • Medlem Styret for Nordmøre interkommunale kraftlag 1982-1991
 • Medlem Styret for Nordre Nordmøre Bruselskap A/S 1983-1988
 • Formann Nordre Nordmøre Bruselskap A/S 1983-1984
 • Formann Nordmøre Interkommunale Kraftlag 1984-1988
 • Formann Administrasjonsutvalget, Smøla 1984-1985
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1985-1994
 • Nestleder Nordmøre Interkommunale Kraftlag 1988-1991
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter fra 1990

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Møre og Romsdal Sp 1982-1985
 • Medlem Sp's sentralstyre 1983-1989
 • Æresmedlem Møre og Romsdal Sp 2002-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann friidrettsavdelingen i Orkdal Idrettslag 1964-1967
 • Nestformann Styret for Politiets Sentralorganisasjon 1969-1973
 • Ordfører Representantskapet i Politiets Sentralorganisasjon 1973-1974
 • Formann Romsdal og Nordmøre Lensmannslag 1978-1984
 • Varamedlem Norges Lensmannslag 1978-1984 personlig vara for formann

Litteratur

 • Restad, Gudmund: Kriminalteknikk, Politiskolen 1974
 • Restad, Gudmund: Fotolære, Politiskolen 1975
 • Restad, Gudmund: Polititegning, Politiskolen 1976