Berget, Grete

Berget, Grete (1954-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Berget, Grete har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.03.1954 i Nord-Fron, Oppland
 • Død 09.11.2017
 • Datter av ekspeditør Bjarne Johan Berget (1925-) og rengjøringshjelp Gudrun Olga Steineide (1927-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Personlig rådgiver, Statsministerens kontor, 1990 - 1991
  Statsråd, Barne- og familiedepartementet, 15.11.1991 - 25.10.1996

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Barhaug skole, Sorperoa, Vinstra 1962-1965
 • Ruste skole 1965-1967
 • Vinstra ungdomsskole 1967-1970
 • Gudbrandsdal Gymnas (reallinja) 1970-1973
 • Fana folkehøgskole (vev og forming) 1973-1974
 • Gudbrandsdalen husflidsskole (vevlinjen) 1974-1975
 • Pedagogikk, Oppland distriktshøgskole 1975-1976
 • Eksamen i samfunnspolitikk, Oppland distriktshøgskole 1980-1981
 • Journalisthøgskolen 1984-1985

Yrke

 • Diverse lærervikariater i barne-/ungdoms- og videregående skole i Nord Fron 1976-1978
 • Drev egen vevstue og holdt kurs i veving, Vinstra 1976-1978
 • Journalist i Dagningen 1978-1981
 • Journalist i radio, Lillehammer NRK 1982
 • Journalist i Arbeiderbladet 1985-1988
 • Informasjonsleder Statsministerens kontor 1988-1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nord-Fron Formannskap 1979-1982

Offentlige verv

 • Leder Kulturstyret, Nord-Fron 1979-1982
 • Leder Likestillingsutvalget, Oppland 1981-1983
 • Varamedlem Statens Naturvernråd 1985-1989
 • Medlem Styret for Universitetet i Oslo
 • Medlem Luftfartsverkets styre (på slutten av 1980-tallet)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oppland A 1980-1982
 • Leder AUF i Oppland 1981-1982
 • Redaktør AUFs medlemsavis Arbeiderungdommen 1982-1984
 • Nestleder AUF 1985-1987
 • Medlem Styret for A's kvinneutvalg 1985-1996
 • Politisk rådgiver for A's parlamentariske leder 1989-1990
 • Informasjonssekretær/webredaktør A 1996-1997
 • Informasjonssjef A 1997-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Vinstra Vestsida Fotballklubb 1977-1979
 • Informasjonsleder Europabevegelsen 2002-2003
 • Generalsekretær Europabevegelsen fra 2003

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Cato-senteret 1997-1998

Litteratur

 • Berget, Grete: "Jeg skylder dere et ja", i Signe Horn, Rigmor Aasrud Jahren, og Beret Bråten (red.): Det lykkelige valg, Arbeiderpartiet Oslo 1994