Benneche, Gerd

Benneche, Gerd (1913-2003)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1958-1961

Gå til bildegalleri

Benneche, Gerd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter