Faremo, Grete

Faremo, Grete (1955-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.06.1955 i Bygland, Aust-Agder
 • Datter av jernbanetelegrafist Osmund Faremo (1921-1999) og husmor Tora Aamlid (1921-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 13 for Oslo, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1993-07.10.1993, Dagny Gärtner Hovig møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 07.10.1993-25.10.1996, Per Skau møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 25.10.1996-18.12.1996, Dagny Gärtner Hovig møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 23.01.1997 - 30.09.1997
  Nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 29.01.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Europautvalget, 15.04.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utenriksdepartementet, Bistandssaker, 03.11.1990 - 04.09.1992
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 04.09.1992 - 25.10.1996
  Statsråd, Nærings- og energidepartementet, energisaker, 25.10.1996 - 18.12.1996
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 20.10.2009 - 11.11.2011
  Fungerende statsråd, Justis- og politidepartementet, 01.01.2011 - 18.01.2011
  Fungerende statsråd, Justis- og politidepartementet, 20.01.2011 - 31.03.2011
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 11.11.2011 - 31.12.2011
  Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 01.01.2012 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1973
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1978
 • Sommeropphold ved Folkerettsakademiet Haag 1978
 • IMD, seminar for Senior Executives 1998

Yrke

 • Saksbehandler Finansdepartementet 1979-1980
 • Juridisk saksbehandler NORAD 1980-1984
 • Byråsjef Departementet for utviklingshjelp 1984-1986
 • Forhandlingsleder Aker Eiendom A/S 1986-1988
 • Kulturdirektør Aker Brygge, Theatrium A/S 1988-1989
 • Direktør Norsk Arbeiderpresse A/S 1990
 • Direktør i Storebrand 1997-1998
 • Konserndirektør i Storebrand 1998-2003
 • Direktør for Microsofts arbeid med jus og samfunnskontakt i Nord-Europa 2004-2005
 • Direktør for Microsofts arbeid med jus og samfunnskontakt i Vest-Europa 2005-2008
 • Partner i Rådgiverne LOS AS fra 2009
 • Leder FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS), København fra 2014

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Eidsivating Lagmannsrett 1979-1983
 • Varamedlem Styret i Statens filmsentral 1989-1990
 • Varamedlem Rådet for Verdensbanken 1990-1992 (stedfortredende medlem)
 • Medlem Delegasjon til FNs konferanse om miljø- og utvikling UNCED 1992
 • Leder Det interdepartementale polarutvalg 1992-1996
 • Medlem Regjeringens forum for økt verdiskapning i Næringslivet 1997-1999
 • Medlem Pressens faglige utvalg 1998-2004
 • Medlem Banklovkommisjonen 1998-2004
 • Leder Styret for Statnett SF 2000-2005
 • Medlem Statens forretningsmessige eierskap 2002-2004 (NOU 2004:7)
 • Medlem Styret for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) 2005-2006
 • Leder Arbeidsgruppe for å utrede tiltak til forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn 2006-2007
 • Nestleder Styret for Forsvarets forskningsinstitutt fra 2006
 • Leder Styret for Norsk Helsenett SF fra 2009
 • Medlem Styret for Universitetet i Bergen fra 2009
 • Medlem Menneskerettighetsutvalget fra 2009
 • Leder FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Leder AUFs kulturutvalg 1982-1984
 • Medlem AUFs internasjonale utvalg 1984-1985
 • Medlem DNAs Forum for kunst og kultur 1989-1990
 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1990-1992
 • Medlem DNAs faggruppe for Internasjonal analyse 1997-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Afghanistanhjelpen 1985-1986
 • Medlem Representantskapet Helsingforskomiteen fra 1986
 • Medlem Styret i International Development law Institute (IDLI) 1993-2006
 • Medlem Tysk-Norsk rådgivende komite for Ruhrgas stipendene fra 1997
 • Medlem Trilateral Commission fra 1997
 • Medlem Styret i Europabevegelsens Jubileumskomite 1997-1999
 • Medlem Styret i utkal Rural Development sosiety (URSD), India 1998-1999
 • Medlem Styret i Baltic Development Forum fra 1998
 • Medlem Styret for PLAN Norge 2000-2003
 • Leder Norsk Folkehjelp 2003-2007
 • Leder Styret i Abelia fra 2006

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Saga Petroleum 1997-1999
 • Medlem ABBs bedriftsforsamling 1999-2007
 • Leder Rådet i Stiftelsen Arkivet fra 1999
 • Medlem Styret for Bravida AS 2000-2002
 • Medlem Elkems bedriftsforsamling 2000-2002
 • Medlem Reitan Narvesen ASA, bedriftsforsamling 2001-2002
 • Medlem Styret for Total E&P Norge AS 2001-2006
 • Medlem Styret for Institutt for samfunnsforskning (ISF) 2001-2004
 • Medlem Styret for Adviso AS 2001-2003
 • Medlem Styret for Elkem 2002-2005
 • Medlem Styret for Schibsted 2004-2006
 • Medlem Styret for Hydro ASA fra 2006