Fossli, Grethe

Fossli, Grethe (1954-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 21.12.1954 i Bærum, Akershus
 • Datter av murerarbeider Karsten Fossli (1917-2004) og husmor Gudrun Ask (1916-1982)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Akershus, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 9 for Akershus, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 6 for Akershus, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 28.03.2000
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Sekretær, Forsvarskomiteen, 28.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Personlig varamedlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 04.11.1993 - 31.12.1994
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 30.09.1997
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1996 -

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.03.2000
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Innpisker vara, Arbeiderpartiet, 01.10.2004 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnleggende yrkesskole (handels- og kontorfag, kontorlinjen) 1970-1971
 • Videregående yrkesskole (handels- og kontorfag, markedsføringslinjen) 1971-1972

Lærlingepraksis

 • Lærlingepraksis innen handel og kontorfag ved forsikringsselskapet Samvirke 1972-1973

Yrke

 • Kontorassistent ved forsikringsselskapet Samvirke 1973-1977
 • Sekretæraspirant Handel og Kontor i Norge 1977-1979
 • Saksbehandler Samfunnspolitisk avd. LO 1991-1993
 • Rådgiver arbeidslivsavd. LO 2005-2006
 • Avdelingsleder Næringspolitisk avd. LO fra 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1979-1983, 1983-1985

Offentlige verv

 • Varamedlem Personbilutvalget 1981-1984
 • Varamedlem Forbrukerrådet 1991-1995
 • Meddommer Arbeidsretten, Asker og Bærum 1991-1993
 • Medlem Samarbeidsgruppen for tekniske og industrielle kulturminner, oppnevnt av Miljøverndepartementet 1991-1993
 • Medlem Kringkastingsrådet 2006-2009
 • Leder Rådet for dyreetikk fra 2006
 • Nestleder Styret for Eidsvoll 1814 fra 2006
 • Varamedlem Styret for Norsk kulturminnefond fra 2007
 • Medlem Evalueringsutvalget for EOS-utvalget 2014-2015

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sinsen Arbeidersamfunn 1979-1983
 • Sekretær Arbeiderbevegelsens Internasjonale Støttekomité (AIS) 1987-1988
 • Sekretær Asker A 1990-1991
 • Medlem Faglig/politisk utvalg i Akershus A 1992-1993
 • Medlem Styret for Asker A 1993-1997, 1999-2003
 • Medlem Styret for Akershus A 1997-1998
 • Leder Asker A 1997-1999
 • Leder Oslo A's Næringspolitiske Forum 2005-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Distriktssekretær Handel og Kontor 1979-1981
 • Organisasjonssekretær Handel og Kontor 1981-1987
 • Leder Europeiske Funksjonærinternasjonalens Ungdomsorganisasjon 1985-1986
 • Saksbehandler LO 1988-1991
 • Medlem Forbundsstyret Norges Bedriftsidrettsforbund 1990-1995
 • Medlem Sentralstyret i Framfylkingen 1991-1994
 • Nestleder Hovedstyret i Foreningen Norden 1991-1995
 • Visepresident Norges Bedriftsidrettsforbund fra 1995
 • 1. visepresident Norges Idrettsforbund 1999-2004
 • Leder Styret for Norges Olympiske Museum, Lillehammer fra 2004
 • Medlem Styret for Norges Bilsportforbund fra 2004

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker 1985-1993
 • Varamedlem Styret for Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker 1993-1994
 • Medlem Styret for Miljømerket Svanen fra 2005
 • Medlem Styret for AksjeNorge fra 2005