Stangvik, Grethe

Stangvik, Grethe (1938-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 61 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter