Værnø, Grethe Kathrine

Værnø, Grethe Kathrine (1938-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.10.1938 i Oslo, Oslo
 • Datter av fabrikkbestyrer Klaus Jacobsen (1899-1980) og hjemmeværende Gerda Reusch (1902-1977)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1957
 • Sekretærlinjen ved Oslo Handelsgymnas 1958
 • Franskstudier i Paris 1966
 • Kurs ved Harvard University 1966-1967
 • Cand.philol. (historie, fransk, statsvitenskap) 1969
 • Forsvarets høgskole 1979-1980

Yrke

 • Redaktør for pressetjenesten ved Norske Kvinners Nasjonalråd 1970-1973
 • Freelance skribent Wien 1973-1975
 • Freelance Washington DC 1975-1977
 • Informasjonsleder for U-landsinformasjon i Norske Kvinners Nasjonalråd 1977-1981
 • Konferanseleder i prosjekt Dialog Norge-Sverige 1987-1990
 • Fagforfatter og forsker fra 1987
 • Konsulent i Oslo Center 1991-1995

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • NATO-stipendiat 1971
 • Letterstedtska stipendet 1989
 • Tor Gjesdahls stipendet 1989
 • Røde Kors-stipend 1990
 • Prosjektstipender fra Det faglitterære fond 1994-2004

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Det rådgivende utvalg for import fra utviklingsland 1976-1979
 • Medlem NORADs informasjonsutvalg 1977-1981
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1978-1986
 • Varamedlem Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland 1980-1981
 • Viseformann FNs kvinnekommissjon 1981-1983
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1981-1983
 • Medlem Forsvarets kvinneråd 1982-1988
 • Varamedlem Sivilforsvarsrådet 1983-1990
 • Leder Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1984-1988
 • Varamedlem Styret for Svensk-norske Samarbeidsfond 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Medlem Oslo Høyres programkomité 1971-1973
 • Medlem Oslo Høyres grunnsynskomité 1971-1973
 • Medlem Oslo Høyres representantskap 1972-1973
 • Medlem Styret for Smestad Høyre 1972-1973
 • Medlem Høyres bistandspolitiske utvalg 1982-1983
 • Medlem Høyres likestillingsutvalg, miljøvernutvalg og informasjonsutvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hovedstyret i "Ja til EF" 1971-1972
 • Varamedlem Styret for Europabevegelsen 1972-1983
 • Formann Norske Kvinners Nasjonalråd 1979-1981
 • Medlem Oslo Militære Samfund fra 1981
 • Viseformann Kvinners Frivillige Beredskap 1982-1985
 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1982-1985
 • Medlem Styret i Europabevegelsen 1983-1985
 • Vararepresentant Styret i Folk og Forsvar 1983-1986
 • Leder Kvinners Frivillige Beredskap 1985-1989
 • FN-representant (NGO-observatør) Associated Country Women of the World i Geneve 1990-1993
 • Medlem Styret i Oslo Center for FN-informasjon 1991-1995
 • Leder Forsvarets Høgskoleforenings Studieutvalg 1994-2006

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Andresens Bank/Kredittkassen 1978-1981

Litteratur

 • Artikler i tidsskrifter og aviser
 • Redigert og bidratt til temahefter om utviklingsspørsmål og sikkerhetspolitikk
 • Værnø, Grethe Kathrine: "Norway and the Atlantic Alliance 1948/49." I: Scandinavian Review, 1977
 • Værnø, Grethe Kathrine: In International Womens Policy. NKN, 1980
 • Værnø, Grethe Kathrine: Atomvåpenfrie soner - blindgate eller vei til varig fred?, Universitetsforlaget Oslo 1981
 • Værnø, Grethe Kathrine: Det europeiske politiske samarbeid, Oslo 1982
 • Værnø, Grethe Kathrine: Den brede oppslutning om sikkerhetspolitikken - en saga blott?, Oslo 1983
 • Værnø, Grethe Kathrine: "USA og Europa - familiekrangel eller skilsmisse." Europabevegelsen i Norge. Skriftserie 17, Oslo 1983
 • Værnø, Grethe Kathrine: "Har vi mål og midler i avspenningspolitikken?" Den Norske Atlanterhavskomite. Småhefter, 43, Oslo 1984
 • Værnø, Grethe Kathrine (red.): Fred, krig og konflikt, Oslo 1987
 • Værnø, Grethe Kathrine: Verneplikt, samfunnsplikt, totalforsvarstjeneste, Oslo 1988
 • Værnø, Grethe Kathrine (red.): Fra arvefiende til sambo, Dialog Norge-Sverige Stockholm 1990
 • Værnø, Grethe Kathrine (red.): Kvinnenes forsvarshistorie, Kvinners Frivillige Beredskap Oslo 1990
 • Værnø, Grethe Kathrine: EF-faktoren i nordisk samarbeidspolitikk: mellom myter, politikk og realiteter, Oslo 1992
 • Værnø, Grethe Kathrine: Lille Norden - hva nå?, Cappelen Oslo 1993
 • Værnø, Grethe Kathrine: Diverse studier, Forsvarets Høgskoleforening/studiutvalg Oslo 1994-