Mevik, Gustav Sofus Olsen

Mevik, Gustav Sofus Olsen (1888-1963)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1945-1949

Gå til bildegalleri

Mevik, Gustav Sofus Olsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter