Aronsen, Gunvor

Aronsen, Gunvor (1938-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1981-1985
Ansiennitet:
1 år, 289 dager

Gå til bildegalleri

Aronsen, Gunvor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.04.1938 i Kristiansund, Møre og Romsdal
 • Død 04.08.2001
 • Datter av telefontekniker Sverre Lervik (1898-1965) og Pauline Sivertsen (1902-1984)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-08.06.1983 for Inger Koppernæs.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 08.06.1983

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1957
 • Handelsskole 1958
 • Lærerhøgskolen 1961

Yrke

 • Lærer i framhaldsskole, ungdomsskole og barneskole i Bud, Averøy, Kristiansund og Frei 1961-1979
 • Kultursekretær i Frei fra 1980

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Frei Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Frei Formannskap 1979-1981, 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Likestillingsutvalget, Frei 1945-1981
 • Medlem Helserådet, Frei 1975-1981
 • Medlem Kulturstyret, Frei 1975-1981
 • Medlem Biblioteknemnda 1976-1979
 • Medlem Generalplannemnda fra 1979
 • Medlem Trafikksikkerhetsrådet 1981-1985
 • Varamedlem Styret for Trygg Trafikk fra 1984

Tillitsverv i partier

 • Medlem Fylkesstyret Møre og Romsdal Høyre 1975-1979, fra 1981
 • Medlem Fylkespartiets organisasjonsutvalg 1975-1977
 • Gruppeleder Frei kommunestyre fra 1975
 • Medlem Styret for Frei Høyre fra 1975
 • Medlem Fylkespartiets politiske utvalg fra 1980
 • Formann Frei Høyre 1981-1984
 • Formann Fylkespartiets politiske utvalg fra 1984

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Fellesbanken A/S 1969-1981
 • Varamedlem Representantskapet for Landsbanken A/S fra 1984
 • Medlem Representantskapet for Landsbanken A/S fra 1990