Berge, Gunnar

Berge, Gunnar (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.08.1940 i Etne, Hordaland
 • Sønn av forskalingssnekker Alvald Berge (1906-1981) og husmor Elida Kaland (1910-1977)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Rogaland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 09.05.1986-30.09.1989, Kari Helliesen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1989-16.10.1989, Kari Helliesen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 04.09.1992-30.09.1993, Kjell Sund møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Varapresident, Lagtinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Kommunalkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.03.1971 - 30.09.1973
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 18.01.1978
  Formann, Finanskomiteen, 18.01.1978 - 30.09.1981
  Medlem, Valgkomiteen, 24.01.1978 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 09.05.1986
  Nestleder, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 08.11.1990 - 04.09.1992
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 04.09.1992
  Nestleder, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Valgkomiteen, 08.11.1990 - 04.09.1992

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 21.03.1996 - 25.10.1996

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.1989 - 04.09.1992

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1978 - 03.10.1980
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.10.1989 - 03.11.1990
  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 04.09.1992

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 09.05.1986 - 16.10.1989
  Statsråd, Kommunaldepartementet, 04.09.1992 - 01.01.1993
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 01.01.1993 - 25.10.1996

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lærlingeskole 1957-1958
 • Diverse kurs innenfor arbeiderbevegelsen 1959-1969
 • LO-skolen 1966

Lærlingepraksis

 • Lærlingepraksis som platearbeider i skipsbyggerfaget 1957-1962

Fagbrev

 • Fagbrev som platearbeider i skipsbyggerfaget 1962

Yrke

 • Platearbeider ved A/S Rosenberg mek. verksted, Stavanger 1957-1966
 • Studieinstruktør AOF 1969
 • Direktør for Oljedirektoratet 1997-2007 (utnevnt 1990)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Bystyre 1963-1964
 • Medlem Stavanger Formannskap 1964-1967

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Stavanger 1963-1967
 • Medlem Borettslovkomiteen 1971-1972
 • Varamedlem Styret i Oljedirektoratet 1971-1977
 • Formann Inntektsutvalget (underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen) 1976-1979
 • Medlem Styret i Oljedirektoratet 1978-1979
 • Nestformann Nordisk råds økonomiske utvalg 1978-1981
 • Medlem Nordisk råds økonomiske utvalg 1981-1985
 • Medlem Nobelkomiteen 1997-2000
 • Medlem Styret for Stavanger Boligbyggelag fra 1997
 • Leder Styret for Sentralsykehuset i Rogaland, Stavanger 1997-2001
 • Leder Styret for Rogaland psykiatriske sykehus, Stavanger 1997-2001
 • Medlem Nobelstyrelsen, Stockholm 2000-2003
 • Leder Nobelkomiteen 2000-2002
 • Medlem Nobelstyrelsen, revisorkollegiet, Stockholm fra 2006
 • Medlem Styret for Universitetet i Stavanger fra 2007
 • Leder Styret i Petoro AS 2007-2014
 • Medlem styret for Helse Vest RHF fra 2008
 • Leder Utvalg som skal vurdere organisering og rammer for tilbudet til personer som søker asyl i Norge fra 2009

Tillitsverv i partier

 • Formann Rogaland AUF 1965-1966
 • Medlem Styret for Rogaland A 1965-1968
 • Sekretær Rogaland Arbeiderparti 1966-1967
 • Faglig sekretær AUF 1967-1969
 • Formann Rogaland Arbeiderparti 1970-1978
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1981-1994
 • Medlem Samarbeidskomiteen DNA-LO 1981-1994
 • Nestleder Arbeiderpartiet 1989-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Ungdomsgruppa Jern og Metall, avdeling 25 1959-1960
 • Avdelingstillitsmann Rosenberg mekaniske verksteds klubb 1964-1966

Litteratur

 • Berge, Gunnar: Til Kongen med fagbrev, Aschehoug Oslo 2011