Bøe, Gunnar

Bøe, Gunnar (1917-1989)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Bøe, Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.01.1917 i Bergen, Hordaland
 • Død 09.12.1989
 • Sønn av overlege dr. med Gunnar Olaf Bøe (1878-1959) og Ragnhild Sæthre (1883-1974)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Finans- og tolldepartementet, 15.08.1946 - 02.01.1948
  Statsråd, Lønns- og prisdepartementet, 09.04.1959 - 01.09.1962

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1936
 • Cand.oecon. 1940
 • Dr.philos., Universitetet i Oslo 1956

Yrke

 • Sekretær Prisdirektoratet 1940-1941
 • Konsulent Prisdirektoratet 1941-1945
 • Forsker Universitetets sosialøkonomiske institutt 1948
 • Rockefellerstipendiat 1948-1949
 • Forsker Universitetets sosialøkonomiske institutt 1949-1950
 • Universitetsstipendiat 1950-1952
 • Professorstipendiat Norges Tekniske Høgskole 1952-1955
 • U.N. Technical Advisor for the U.N. Commissioner for Europe 1955-1956
 • Professor i sosialøkonomi fra 1956
 • Prorektor ved NTH 1964-1967
 • Rektor 1969-1972

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i krigshandlingene 1940
 • Sivil stedfortreder for militær leder i Milorg-gruppe 1940-1942
 • I fangenskap i Norge og Tyskland 1942-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens gullmedalje for avhandlingen: Forsøk på å bygge opp et teoretisk grunnlag for drøfting av det økonomiske og sosiale forhold mellom næringene i Norge 1950
 • Medlem Kongelig videnskabers selskab 1958
 • Medlem Norges Tekniske Vitenskapsakademi 1964

Verv

Offentlige verv

 • Sekretær Statens potetmjølnemnd 1938-1939
 • Nestformann Økonomisk samordningsråd 1945-1948
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1946-1947
 • Medlem Penge- og finansrådet 1946-1951
 • Medlem Direksjonen for Norges Bank 1947-1953
 • Medlem FNs kommisjon for økonomi og sysselsetting 1948-1952
 • Medlem Komiteen til revisjon av penge- og bankvesenet 1950
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1957-1963
 • Formann diverse byggekomiteer Regionssykehuset i Trondheim 1963-1972
 • Formann diverse byggekomiteer NTH 1963-1972
 • Nestformann Professorutvalget ved NTH 1965-1967
 • Formann Plankomiteen for fødeklinikk ved Regionssykehuset i Trondheim 1966-1967
 • Formann Spesialutvalg for undervisning i klinisk medisin i Trondheim 1967
 • Formann Plankomiteen for Regionssykehuset i Trondheim 1968-1974
 • Formann Interimstyret ved Universitetet i Trondheim 1969-1972
 • Nestformann Statens sykehusråd 1969-1972
 • Medlem Styret for Postverket 1969-1972
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1974-1981

Tillitsverv i partier

 • Medlem Representantskapet i Bergens forenede arbeiderparti 1934-1936
 • Formann DNAs landbruksgruppe 1946-1948
 • Formann Trondheim arbeidersamfunn 1957-1958
 • Medlem Representantskapet i Trondheim forenede arbeiderparti 1957-1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Bergens sosialistiske gymnasiasters forening 1934-1936
 • Formann Sosialistiske Økonomers forening, Oslo 1937-1938

Litteratur

 • Bøe, Gunnar: Produksjonsutvalgene, Oslo 1946
 • Bøe, Gunnar: Forsøk på å bygge opp et teoretisk grunnlag for drøfting av det økonomiske og sosiale forhold mellom næringene i Norge, 1950
 • Bøe, Gunnar: Fra læren om penger og valuta, 1952
 • Bøe, Gunnar: Problemer i skattepolitikken, Oslo 1954
 • Bøe, Gunnar: Ren profitt under fri konkurranse, Oslo 1955
 • Bøe, Gunnar: Diskusjon om skattespørsmålene, Oslo 1957
 • Bøe, Gunnar: Verdensøkonomien på lang sikt, Trondheim 1964
 • Bøe, Gunnar: Says lov, 1965
 • Bøe, Gunnar: Korttids- og langtidsproblemer i langtidsplanlegging, Trondheim 1965
 • Bøe, Gunnar: Ingeniøren - fagmann og menneske, Trondheim 1965
 • Bøe, Gunnar: Handelsteori og handelspolitikk, Trondheim 1966
 • Bøe, Gunnar: Olav Oksvik. Ideolog og reformpolitiker, Trondheim 1967
 • Bøe, Gunnar: Teknisk og industriell økonomi - et aktuelt utdanningsbehov for industri og en alternativ studieretning ved NTH?, Trondheim 1967
 • Faglig hilsen til professor, dr. philos. Gunnar Bøe på 50 årsdagen 20. januar 1967, Trondheim 1967
 • Bøe, Gunnar: Some Problems Arising from the Use in Economic Analysis of Production Functions which are Assumed to be Homogeneous of Degree One with Respect to the Inputs, Trondheim 1974
 • Bøe, Gunnar: Enkeltmenneske - grupper - samfunnet. Et spørsmål om sameksistens, Oslo 1981
 • Bøe, Gunnar: Arbeidsløshet - inflasjon. Et uløselig dilemma?, Oslo 1983