Eldegard, Gunvor

Eldegard, Gunvor (1963-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 14.04.1963 i Årdal, Sogn og Fjordane
 • Datter av gårdbruker/kommuneansatt Torolv Eldegard (1924-1983) og husmor Marta Skjerdal (1937-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Akershus, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 9 for Akershus, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 14 for Akershus, 2013 - 2017, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Første nestleder, Næringskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 05.11.2009
  Leder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2009 - 30.06.2011
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 27.10.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2013 - 30.09.2014
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Tangen barne- og ungdomsskole 1970-1979
 • Sogndal yrkesskole, svakstrøm 1979-1980
 • Årdal lærlingskole, elektro 1980-1981
 • Timius Olsens skole, forkurs ingeniør 1981-1982
 • Kongsberg Ingeniørhøgskole 1982-1985
 • BI, div. kurs 1993-1994
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2010

Yrke

 • Praktikant elektroavd. ved Årdal og Sunndal Verk 1980-1981
 • Deltid Gyldenløve hotel 1983-1985
 • Prosjektingeniør ved IGP AS 1985-1990
 • Kontrollsystemingeniør ved Kværner Eureka 1990-1993
 • Prosjektingeniør ved SSE AS 1993-1995
 • Daglig leder, ingeniør ved ERC AS 1995-1998
 • Ansvarlig leder elektro ved ERC AS 1998-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ski Formannskap 1999-2003
 • Ordfører Ski Kommunestyre 2003-2005

Offentlige verv

 • Nestleder Styret for Follo barnevernvakt 1999-2003
 • Nestleder Driftstyret for Etterstad videregående skole fra 2001
 • Medlem Representantskapet for Follo økonomiske rådgivningstjeneste 2003-2005
 • Medlem Landsstyret for Kommunenes Sentralforbund 2003-2005
 • Medlem Representantskapet for Follo Brann- og feiervesen 2003-2005
 • Medlem Representantskapet for Follo Ren 2003-2005
 • Medlem Representantskapet for Follo legevakt 2003-2005
 • Medlem Styret for Morsa-prosjektet 2003-2005
 • Medlem Representantskapet for Follo omsorgsboliger 2003-2005
 • Leder Representantskapet for Follo Kvalifiseringssenter IKS 2003-2005
 • Leder Representantskapet for Follo Krisesenter IKS 2003-2005
 • Medlem Kirkelig Fellesråd, Ski 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Ski A 1999-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Kvinner i mannsyrker, KIM 1991-1993
 • Medlem Styret for Kvinner i mannsyrker, KIM, Oslo 1991-1994

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for ERCAS 1995-2005
 • Varamedlem Styret for Berghagen & Eiendom AS 2005
 • Varamedlem Styret for Credentus Invest AS 2005