Eker, Gunvor Katharina

Eker, Gunvor Katharina (1906-1980)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1965-1969
Ansiennitet:
11 år, 154 dager

Gå til bildegalleri

Eker, Gunvor Katharina har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.08.1906 i Øymark, Østfold
 • Død 22.07.1980
 • Datter av smed Lars Knutsen Gudbrandsgaard og Hanna Marie Fjeld

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1958 - 1961, A. (11.01.1958 - 01.05.1958)
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1958 - 1961, A. (01.05.1958 - 30.09.1961)
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 01.05.1958 etter Oscar Fredrik Torps død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Varasekretær, Odelstinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Justiskomiteen, 14.05.1958 - 05.05.1960
  Medlem, Protokollkomiteen, 05.05.1960 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Sekretær, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1965 - 09.02.1967
  Sekretær, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1966 - 1968

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i stenografi og språk
 • Stipendiereise til Sverige
 • Oslo kommunale husmorskole 1921-1922
 • Statens håndverk- og kunstindustriskole 1922-1925

Yrke

 • Først hushjelp og kontordame
 • Senere vikar og timelærer i den høyere skole
 • Timelærer ved Larvik høgre almenskole 1945-1947
 • Timelærer ved Larvik høgre almenskole 1957-1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Larvik Bystyre 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Larvik fra 1947
 • Medlem Regjeringsoppnevnt av tilsynskomiteen for Bjørnebekk kursted fra 1960
 • Medlem Barnevernsnemnda, Larvik
 • Medlem Styret for Larvik folkebibliotek

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Vestfold Arbeiderpartis kvinneutvalg 1946-1950
 • Formann Larvik arbeiderpartis kvinneforening 1956-1958
 • Studieleder og medlem Studienemnda i Vestfold arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Norsk folkehjelps husmorferieutvalg for Vestfold 1946-1952
 • Tillitsverv I.O.G.T.