Emanuelsen, Gunhild

Emanuelsen, Gunhild (1914-2006)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1981-1985

Gå til bildegalleri

Emanuelsen, Gunhild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 31.12.1914
  • Død 19.10.2006

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1977 - 1981, SV.
  • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1981 - 1985, SV.