Grytøyr, Gudmund

Grytøyr, Gudmund (1920-2001)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1977-1981
Ansiennitet:
5 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Grytøyr, Gudmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.07.1920 i Sør-Varanger, Finnmark
 • Død 21.07.2001
 • Sønn av ferjefører og poståpner Erling Petter Olaf Grytøyr (1887-1966) og Ingrid Johanne Falch (1888-1960)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 9 for Nordland, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 8 for Nordland, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 8 for Nordland, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Nordland, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 10 for Nordland, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1937
 • Sosialistisk Aftenskole 1948

Yrke

 • Sjømann 1937-1942
 • Kontorist i Sør-Varanger kommune 1945-1946
 • Industriarbeider ved NEBB, Oslo 1947-1948
 • Skog- og landarbeider 1949-1950
 • Gårdbruker på egen gård i Leinesfjord fra 1951

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Leiranger Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1963-1964
 • Medlem Steigen Formannskap 1964-1967, 1967-1968, 1975-1979
 • Medlem Steigen Kommunestyre 1968-1971

Offentlige verv

 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Nordland 1960-1968
 • Medlem Regionplanrådet, Salten 1962-1967
 • Medlem Hovedkomiteen for utstillingen "Næring i Nord" 1963
 • Medlem Styringsgruppen for Grasaksjonen 1968-1969
 • Medlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Tromsø 1970-1975
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Nordland 1974-1980
 • Formann Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Tromsø 1975-1978
 • Medlem Utvalg for å vurdere den fremtidige tømmeravvirking og sagbrukstrukturen på Helgeland fra 1982
 • Formann Styret for Bodin Gård fra 1985
 • Formann Utvalget til vurdering av Nordland fylkes eiendommer

Tillitsverv i partier

 • Formann Kirkenes AUL 1945-1946
 • Formann Leiranger Arbeiderparti 1953-1964
 • Medlem Nordland DNA's landbruksutvalg 1960-1977
 • Formann Steigen Arbeiderparti 1965-1968
 • Distriktssekretær Nordland Arbeiderparti 1981-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Leiranger og omegns bonde- og småbrukarlag 1955-1963