Hernes, Gudmund

Hernes, Gudmund (1941-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.03.1941 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Sønn av lektor/prest Asbjørn Hernes (1907-1994) og ekspeditrise Brynhild Tronesvold (1909-1987)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Planleggingssekretariatet, 14.01.1980 - 04.02.1981
  Statssekretær, Planleggingssekretariatet, 04.02.1981 - 14.10.1981
  Statsråd, Utdannings- og forskningsdepartementet, 03.11.1990 - 01.01.1991
  Statsråd, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 01.01.1991 - 22.12.1995
  Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker, 22.12.1995 - 25.10.1996
  Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker, 25.10.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Trondheim 1960
 • Historie mellomfag, Norges Lærerhøgskole 1960-1961
 • Støttefag sosialøkonomi, Universitetet i Oslo 1963
 • Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo 1964
 • Fullbrightstipendiat 1966-1969
 • Ph. D. i sosiologi John Hopkins University (politisk sosiologi, matematisk sosiologi, sosial endring) 1971

Yrke

 • Universitetslektor Universitetet i Bergen 1969-1971
 • Professor i sosiologi i Bergen 1971-1983
 • Forskningsleder Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (FAFO) fra 1983
 • Professor II Universitetet i Bergen 1984-1989
 • Gjesteprofessor ved Harvard University 1986
 • Professor II ved Universitetet i Oslo 1990 (permisjon fra 1990)
 • Gjesteprofessor ved Harvard University 1990
 • Prosjektleder i Norsk Investorforum fra 1997
 • Direktør, UNESCOs International Institute of Educational Planning fra 1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresdoktor ved Universitetet i Umeå 1982
 • NAVFs pris for populærvitenskapelig arbeid 1982
 • Medlem av Det Norske Videnskapsakademi 1989
 • Æresmedlem Den Norske Fullbrightforeningen 1994
 • Medlem av Det Kgl. Norske Videnskabers selskap 1995
 • "Årets politiker", Bergens Tidende 1995
 • Informasjonsprisen 1996

Verv

Offentlige verv

 • Leder NAVFs senter for samfunnsvitenskaplig forskerutdanning 1978-1982
 • Leder Maktutredningsutvalget 1980-1982
 • Leder Utvalget for å analysere informasjonsformidlingen i forbindelse med Tjernobyl-ulykken NOU 1986 1986
 • Medlem Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) fra 1986
 • Leder Universitets- og høgskoleutvalget av 1987 1987-1988
 • Medlem Regjeringsutvalget for informasjonsteknologi 1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Arbeiderpartiets studentlag ved Universitetet i Oslo 1963-1963
 • Medlem Arbeiderpartiets prinsipprogramkomité 1980-1981
 • Medlem Arbeiderpartiets programkomité 1983-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Organisasjonssekretær Fritt Forum, arbeiderbevegelsens studentforbund 1964-1965
 • Formann Politisk Forum 1980-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bedriftsøkonomisk Institutt fra 1983

Litteratur

 • En rekke artikler i norske og utenlandske tidsskrift
 • Hernes, Gudmund og Einar Førde: Strategi for sosialisme, Pax Oslo 1965
 • Hernes, Gudmund: Interest, influence and cooperation. A study of the Norwegian Parliament, 1971
 • Hernes, Gudmund: Makt og avmakt, Universitetsforlaget Oslo 1975
 • Hernes, Gudmund: Utdanning og ulikhet: delutredning. NOU 46, Oslo 1976
 • Hernes, Gudmund, Tor Rødseth, Asbjørn Aase og Stein Ringen: Levekårsundersøkelsen. Sluttrapport. NOU 26, Oslo 1976
 • Hernes, Gudmund og Knud Knudsen: Utdanning og ulikhet. NOU 26, Oslo 1976
 • Hernes, Gudmund og Arne Selvik: Dynamikk i borehullene, Universitetsforlaget Oslo 1977
 • Hernes, Gudmund: Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon, Universitetsforlaget Oslo 1978
 • Hernes, Gudmund: Om konsentrasjon og marknadsmakt. NOU 33, Oslo 1978
 • Hernes, Gudmund: Hvorfor alt går galt og andre lover for det moderne menneske, Universitetsforlaget Bergen 1980
 • Hernes, Gudmund og Willy Martinussen: Demokrati og politiske ressurser. NOU 7, Oslo 1980
 • Hernes, Gudmund: Lovkalenderen 1982, Universitetsforlaget Oslo 1981
 • Hernes, Gudmund: Hvorfor mer går galt, Universitetsforlaget Oslo 1981
 • Hernes, Gudmund: Lovkalenderen 1983, Universitetsforlaget Oslo 1982
 • Hernes, Gudmund: Hvorfor galt går galt, Universitetsforlaget Oslo 1982
 • Hernes, Gudmund, Ole Berrefjord, Per Heum, Johan P. Olsen og Helge Østbye: Maktutredningen. Sluttrapport. NOU 3, Oslo 1982
 • Hernes, Gudmund, Tom Colbjørnsen og Knud Knudsen: Klassestruktur og klasseskiller, Oslo 1982
 • Hernes, Gudmund: Makt og styring, Gyldendal Oslo 1983
 • Hernes, Gudmund: Utvalgte lover for det moderne menneske - med særlig vekt på tingenes iboende djevelskap, Universitetsforlaget Oslo 1983
 • Hernes, Gudmund: Lovkalenderen 1984, Universitetsforlaget Oslo 1983
 • Hernes, Gudmund: Hvorfor galt går verre, Universitetsforlaget Oslo 1984
 • Hernes, Gudmund: Lovkalenderen 1985, Universitetsforlaget Oslo 1984
 • Hernes, Gudmund: Økonomisk organisering, Universitetsforlaget Oslo 1985
 • Hernes, Gudmund: Ulykkesfugler og ugangskråker, Hjemmet Oslo 1985
 • Hernes, Gudmund, Tom Colbjørnsen og Arvid Fennefoss: Så samles vi på valen..., FAFO Oslo 1985
 • Hernes, Gudmund og Atle Marøen: Fagbevegelsen og arbeidslivet, FAFO Oslo 1985
 • Hernes, Gudmund: Lovkalenderen 1986, Universitetsforlaget Oslo 1985
 • Hernes, Gudmund: Mikromat, Universitetsforlaget Oslo 1986
 • Hernes, Gudmund: Hvorfor galt går verst, Universitetsforlaget Oslo 1986
 • Hernes, Gudmund: Lovkalenderen 1987, Universitetsforlaget Oslo 1986
 • Hernes, Gudmund, Skjalg Fremo, Rune Larsen, Trine Lind, Liv Melum og Audgunn Oltedal: Informasjonskriser. NOU 19, Oslo 1986
 • Hernes, Gudmund, Tom Colbjørnsen, Gunn Birkeland og Knud Knudsen: Klassesamfunnet på hell, Universitetsforlaget Oslo 1987
 • Hernes, Gudmund og Martin Eide: Død og pine!: Om massemedia og helsepolitikk, FAFO Oslo 1987
 • Hernes, Gudmund: "Universitetene på sadelpunktet", i Nytt Norsk Tidsskrift årg 4, nr. 4, 1987
 • Hernes, Gudmund: Med viten og vilje. Innstilling fra Univeristets- og høyskoleutvalget. NOU 28, Oslo 1988
 • Hernes, Gudmund: Vivat Academia!, Universitetsforlaget Oslo 1988
 • Hernes, Gudmund, Jon Erik Dølvik og Øivind Danielsen: Kluss i vekslinga. Fritid, idrett og organisering, FAFO Oslo 1988
 • Hernes, Gudmund og Kristine Nergaard: Oss i mellom: Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting-Regjering. FAFO-rapport nr. 90, FAFO Oslo 1988
 • Hernes, Gudmund: Klossmajorer og generaltabber, Damm Oslo 1989
 • Hernes, Gudmund: "Over grensen: om holdninger til innvandrere og asylsøkere", i Tidsskrift for samfunnsforskning, årg 30, nr. 1, 1989
 • Hernes, Gudmund og Knud Knudsen: Svart på hvitt: norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere. FAFO-rapport nr. 109, FAFO Oslo 1990
 • Hernes, Gudmund: Lithuania: living conditions: a sociological study. FAFO-rapport nr. 129, FAFO Oslo 1991
 • Larsen, Terje Rød (red.): Kompetanse og kontrovers :festskrift til Gudmund Hernes 50-årsdag, FAFO Oslo 1991
 • Friskoler - temahefte, Oslo 1992
 • Millwood, Dorothea (red.): People of God - people of nations: documentation from the meeting of the Council of the Lutheran World Federation, 20.-30. June, Kristiansand, Lutheran World Federation Geneva 1993
 • Hernes, Gudmund: Nye hvorfor alt går galt, Universitetsforlaget Oslo 1995
 • Hernes, Gudmund: "En prestesønn flytter til byen", i Johan O. Jensen: Trondheim: vår barndoms by, Gyldendal 1996
 • Petersson, Olof, Gudmund Hernes, Sören Holmberg, Lise Togeby og Lena Wängerud: Demokrati utan partier. Demokratirådets rapport 2000, SNS Stockholm 2000