Hansen, Guttorm

Hansen, Guttorm (1920-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hansen, Guttorm har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.11.1920 i Namsos, Nord-Trøndelag
 • Død 02.04.2009
 • Sønn av mekaniker Håkon Hansen (1895-1963) og husmor Agnes Selnes (1900-1924)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  President, Stortinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  President, Stortinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Justiskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Nestformann, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1965 - 09.02.1967
  Nestformann, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 23.04.1971
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 23.04.1971
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.04.1971 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.04.1971 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Formann, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1982
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Formann, Kontrollkomiteen, 01.10.1982 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1963 -

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1973
  Nestformann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971
  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse journalistkurser og stipendiereise i Sverige på 1950-tallet
 • Teknisk skole, kveldskurs 1937-1939

Yrke

 • Mekaniker, Namsos 1936-1945
 • Journalist og redaksjonssekretær i Menneskevennen 1945-1948
 • Redaktør i Firdaposten, Florø 1948-1951
 • Journalist i Namdal arbeiderblad, Namsos 1951-1961

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Namsos Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesarbeidsnemnda, Nord-Trøndelag 1960-1965
 • Formann Statens Naturvernråd 1963-1965
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig fra 1964
 • Medlem Komiteen til å vurdere språksituasjonen (Vogt-komiteen) 1964-1966
 • Medlem Den parlamentariske valgordningskommisjon av 1967 fra 1967
 • Medlem Utvalg til å utrede statssekretærordningen 1970-1974
 • Leder utredningsgruppe innen Maktutredningsutvalget 1972-1982
 • Formann Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1977-1980
 • Formann Naturvernutredningen 1977-1980
 • Leder Maktutredningsutvalget 1980-1982
 • Medlem Norsk kulturråd 1985-1992
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1986

Tillitsverv i partier

 • Sekretær og medlem AUFs sentralstyre 1947-1948
 • Sekretær Namdal Arbeiderparti 1951-1957
 • Formann Namdal Arbeiderparti 1958-1961
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1961-1965
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1971-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Den norske Atlanterhavskomité 1966-1985
 • Medlem Styret i Europabevegelsen i Norge 1971-1975
 • Medlem Styret for Stortingets avholdsgruppe 1981-1985

Andre administrative verv

 • Nestformann Joma bergverk A/S 1958-1968
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1967-1970
 • Medlem Styret for Fosdalen Bergverk A/S 1970-1975
 • Medlem Styret for Det Norske Luftfartsselskap 1974-1977
 • Formann Styret for Fosdalen Bergverk A/S 1975-1977
 • Medlem Styret for Aschehoug & Co.'s forlag 1977-1985

Litteratur

 • En rekke festskrift, antologier m.m
 • Hansen, Guttorm: Arbeiderbevegelsen i Nord-Trøndelag 50 år, Namsos 1953
 • Hansen, Guttorm: Plan-perspektiv-politikk, 1964
 • Hansen, Guttorm: NATO, Europa og Norge. Tanker om norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk, Oslo 1968
 • Hansen, Guttorm: Synspunkter på NATO-debatten, Oslo 1968
 • Hansen, Guttorm: Samfunnsforskning og det politiske liv, Oslo 1969
 • Hansen, Guttorm: Noen utenrikspolitiske perspektiver på Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk, 1974
 • Hansen, Guttorm: Vest-Europa 30 år etter, Oslo 1976
 • Hansen, Guttorm: Aktuelle spørsmål i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, Oslo 1977
 • Hansen, Guttorm: Den internasjonale situasjon og Norge, Oslo 1978
 • Hansen, Guttorm: Fjellets lasso rundt mitt hjerte. Om vandringer, dyr og folk i Børgefjell og andre namdalske fjelltrakter, Oslo 1979
 • Hansen, Guttorm: Norge i det internasjonale samfunn ved inngangen til 80-åra, Oslo 1979
 • Utenfor stortingssalen. Til 60-års dagen 3. november 1980, Oslo 1980
 • Hansen, Guttorm: Arti å hør det læll.Trønderhumor i flere variasjoner, Oslo 1982
 • Hansen, Guttorm: Der er det godt å sitte, Oslo 1984
 • Hansen, Guttorm: Fra min plass politiske erindringer 1970-1985, Oslo 1986
 • Hansen, Guttorm: Trehesten, partiet og gutten, Oslo 1987
 • Mykland, Opsahl og Guttorm Hansen: Norges grunnlov i 178 år, Gyldendal Oslo 1989
 • Hansen, Guttorm: Etterkrigstid politiske erindringer fra 1945 til 1990, Oslo 1990
 • Hansen, Guttorm: Mitt Trøndelag, Oslo 1991
 • Hansen, Guttorm: Å sånt ska styr bygda, Oslo 1992
 • Hansen, Guttorm og Erik Mo: Om Stortingets arbeidsordning, Oslo 1993
 • Hansen, Guttorm: Namsos Arbeiderparti, eget forlag Namsos 1998